Hvilke fagnettverk savner du?

Vi ønsker kontakt med medlemmer som har ideer til nye fagnettverk. Det kan være brede eller smale temaer, sammen lager vi nye faglige arenaer.

Ta kontakt - vi hjelper deg i gang (Krever innlogging)

Vi kan være din sparringpartner. Hva er din ide? Hvilket nettverk kan du tenke deg å etablere? Ta kontakt, sammen finner vi ut hvordan dette best kan fungere.

Eksempler på hva NITO kan hjelpe til med 

  • Finne andre NITO-medlemmer som er opptatt av det samme
  • Tilrettelegge et første faglige møte med en ekspert innen feltet som gjest 
  • Arrangere temamøter eller frokostseminar
  • Bistå med lokale, være vertskap og hjelpe med det praktiske
  • Markedsføre arrangementet