NITO har gjennomsnittstall for ingeniører med både bachelor og master

Er du usikker på hva du kan kreve, kan det være greit å be arbeidsgiver om å komme med et tilbud eller anslag først. Da lar du dem spille ut det første kortet og kan posisjonere deg etter dette.

Forventet gjennomsnittlig begynnerlønn (inkl. bonus) i privat sektor

Tall per 5. februar 2024:

Bachelor

615.000 kr

Master

646.000 kr

Tallene er basert på utvikling i begynnerlønn for siste tre år og prognoser for forventet lønnsvekst for året. 

Gjennomsnittlig begynnerlønn i privat sektor per 1.10.2023:

 

Gjennomsnittlig begynnerlønn for mastere i privat, kommune og stat siste tre år:

Gjennomsnittlig begynnerlønn for bachelor i privat, kommune og stat siste tre år

Tallene er gjennomsnittstall uavhengig av geografisk plassering, bransjer og arbeidsoppgaver. Tallene er kun veiledende og vil variere avhengig av individuelle kvalifikasjoner, stillingens arbeids- og ansvarsområde og andre faktorer. 

Sjekk selv hvor mye en ingeniør tjener:

Søk i NITOs lønnskalkulator