Oljevern.jpg

Avtalen om godtgjørelse for deltakelse i Kystverkets innsatsstyrke ved Kystverkets beredskapsdepoter - ASA 4110 Oljevern - er reforhandlet med nye satser.

Deltakelse i Kystverkets innsatsstyrker godtgjøres med kr. 11.600 per år. Satsene for blant annet forhøyet beredskap, aksjon og øvelser er justert. Se protokollen for nye og gamle satser:

Protokoll ny ASA 4110 Oljevern, 1.1.2023 - 31.12.2024

Brannavtalen forhandles videre i april

Det ble før jul startet forhandlinger om ny brannavtale (SFS2404). Disse forhandlingene er satt på pause og gjenopptas i april. Brannavtalen som opprinnelig hadde utløp 31.12.2022 gjelder inntil videre.

SFS2404 Brann- og redningstjeneste 2021-2022