En viktig grunn til å ha barneforsikring er å sikre familiens økonomi på kort sikt og barnets økonomi på lang sikt. Som medlem i NITO har du 30 prosent rabatt på barneforsikring hos Tryg.

Sjekk Barneforsikring hos Tryg

Tryg sin barneforsikring er den fjerde mest solgte forsikringen blant NITO-medlemmer.

Tre grunner for å velge Tryg sin barneforsikring

1. Utbetaling fra 1 % invaliditet

Mange sykdommer og ulykker kan gjøre barnet ditt helt eller delvis invalid. Både diabetes, kreft og brannskader kan gi en invaliditetsgrad. Allerede ved 1 % invalitet får barnet utbetaling – det gjør Tryg sin barneforsikring til en av Norges beste.

2. Ombygging av bolig

En alvorlig sykdom eller ulykke fører ofte til at boligen må tilrettelegges for at barnet skal ha det bra hjemme. Tryg sin barneforsikring gir økonomisk støtte til dette.

3. Dagpenger ved sykehusopphold

Må barnet ditt være lenge på sykehus får dere utbetalt dagpenger som kan brukes til reisekostnader, parkering, avlastning eller andre ekstrautgifter. 

PS! Med valgfrie dekninger som uførepensjon kan du sikre at barnet ditt ikke ender opp som minstepensjonist hvis det ikke kan delta i arbeidslivet som voksen. Da får barnet utbetalt månedlige utbetalinger fram til pensjonsalder.

Tre ekstra fordeler som hjelper familien

  1. Gratis relasjons-app som hjelper med foreldrerollen og parforholdet (VI-appen PLUSS)
  2. Mentale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år (gjennom Tryg Legehjelp)
  3. Gratis psykolog for foreldre ved krise i familien (gjennom Tryg Omsorg)

Sjekk Barneforsikring hos Tryg