Gå til innhold
Sommerbolig med maritimt interiør.
Medlemsfordeler

NITO Innboforsikring Fritidsbolig

Vi tilbringer stadig mer tid i våre hytter og fritidsboliger. Standarden er ofte like god som hjemme. Da er det godt å vite at NITO Innboforsikring Fritidsbolig har Trygs beste vilkår og akkurat de samme gode dekningene som med NITO Innboforsikring hjemme.

Få NITO Innboforsikring Fritidsbolig med Trygs beste dekning og vilkår

Forsikringssum 2021 Kr 1.000.000 (øker fra 750.000 i 2020)
Pris (2021) Kr 828

kjøp NITO Innboforsikring Fritidsbolig

NITO Innboforsikring Fritidsbolig er blant de beste på markedet. Forsikringen kan kjøpes for hytter og fritidsboliger i hele Norden.

Fordeler med NITO Innboforsikring Fritidsbolig

 • Kan tegnes for innbo i fritidsboliger i hele Norden
 • Sanering av skjeggkre, veggdyr og kakerlakker, inntil 100.000 kroner 
 • Uflaksskader i og utenfor hjemmet – uten sumbegrensning i Norden
 • Hjelp ved opplevd eller mistanke om ID-tyveri (identitetstyveri)
 • Tyveri av låst sykkel inntil 40.000 kroner 
 • Reparasjon av knust mobilskjerm – egenandel kun 500 kroner
 • Ved skade på både hytte og innbo betaler du kun én egenandel dersom også hytten din er forsikret i Tryg
 • El-skader på integrerte hvitevarer, ingen egenandel dersom du bor i leilighet (borettslag/sameie)
 • Bruddskader på integrerte hvitevarer, sanitærporselen og vindu – ingen egenandel dersom du bor i leilighet (borettslag/sameie)

Les om hva NITO Innboforsikring Fritidsbolig dekker og last ned forsikringsvilkår:

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Innboforsikring Fritidsbolig 2020 (krever pålogging) 

Forsikringsbeivs og -vilkår for NITO Innboforsikring Fritidsbolig 2021 (krever pålogging)

Spørsmål og svar

Hvorfor øker prisen i 2021?

Både i 2019 og i 2020 har det vært en betydelig økning i antallet medlemmer som dessverre har vært utsatt for skader og ulykker. Selv om dette har gitt høye erstatningsutbetalinger, er det viktig å tenke på at det da også er mange medlemmer som har hatt glede og nytte av NITO-forsikringene sine.

NITO Innboforsikring Fritidsbolig øker med ca 38 prosent fra 2020 til 2021 blant annet fordi:

 • Etter ønske fra mange NITO-medlemmer økes forsikringssummen med ca. 33 prosent 
  - fra 750.000 kroner til 1.000.000 kroner
 • Standarden på innbo og løsøre i fritidsboliger øker. Hver skade koster derfor mere å reparere og utbedre
 • Antall skader per Q3 2020 har økt med mer enn 50 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019
Hva omfattes av Innboforsikring for fritidsbolig og hva omfattes av Hytteforsikring?

En innboforsikring omfatter i utgangspunktet innbo og løsøre. Ting som løsner/faller ned hvis du snur huset ditt «på hodet». En hytte-/bygningsforsikring omfatter skader på bygningsmassen, herunder også integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen.

Er fritidsboligen en leilighet (borettslag/sameie), vil integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen likevel være dekket på din NITO Innboforsikring Fritidsbolig. Dette fordi bygningsforsikringen ikke er en individuell forsikring, men en forsikring kjøpt av borettslaget/sameiet.

Samme forhold gjelder for Rettshjelp i innboforsikringen. Rettshjelp på innboforsikring gjelder når sikrede er part i tvist som angår leiligheten. Er fritidsboligen en hytte, vil en slik tvist være dekket på hytte-/bygningsforsikringen.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen kan kjøpes for medlemmets fritidsbolig i Norden – på den adressen som er oppgitt til NITO.

Forsikringen gjelder ikke for pendlerbolig, utleiebolig, ekstra bolig som benyttes av barn under studier, campingvogn, campingbil, båt samt ferieleilighet i utlandet.

Forsikringen gjelder under flytting på gammel og ny adresse i hele flytteperioden.

Gjelder forsikringen ved midlertidig lagring av innbo?

Forsikringen gjelder i Norden for ting som er midlertidig borte fra forsikringsstedet og lagret innbo. Dette gjelder også for ting som står for salg, eller som er flyttet til nytt bosted.

Lagret innbo er omfattet når det midlertidig befinner seg i bygning, eller i container på inngjerdet og sikret lagerområde eller boligrom utenfor forsikringsstedet.

Gjelder innboforsikringen for fritidsbolig ved flytting?

Ved flytting innen Norden omfatter forsikringen tyveri av og skade på eiendeler både på gammel og ny adresse i hele flytteperioden så lenge gjenstandene under flytting er forsvarlig sikret og pakket.

 • flytting utført av andre enn transportbyrå, idrettslag, forening og lignende – omfattet med inntil forsikringssum per skadetilfelle
 • flytting utført av transportbyrå, idrettslag, forening og lignende er omfattet med inntil 40.000 kroner per skadetilfelle
Jeg har montert og betalt for ladestasjon for el-bil på min parkeringsplass i sameiet. Er den omfattet av NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Plutselig skade på egen ladestasjon til bil, tilknyttet sameiet fritidsbolig er omfattet av NITO Innboforsikring Fritidsbolig uten sumbegrensning og egenandel.

Jeg leier ut hele eller deler av fritidsboligen min, er dette dekket på NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Forsikringen omfatter økonomisk tap ved utleie av hele eller deler av bolig på forsikringsstedet inntil 500.000 kroner. Leietakers eiendeler er ikke dekket. Følgende er dekket:

 • Skadeverk på innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester
 • Tyveri og underslag av innbo og løsøre utført av leietaker eller leietakers gjester
 • Erstatning ved tapt husleieinntekt hvis leietaker ikke betaler leie i henhold til leieavtalen
 • Utgifter i forbindelse med utkastelse
Vi har en liten båt liggende på fritidsboligen, er den dekket under NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Fritidsbåt til og med 15 fot, og båtmotor til og med 10HK dekkes med til sammen 20.000 kroner.

Dekningen er for brann eller tyveri fra forsikringsstedet.

Vi har montert boblebad/badestamp ute på hytta, hvordan er denne dekket av NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Badestamp som «står løst» dekkes av forsikringen, vanligvis vil større badestamper være fastmontert og være tilkoblet vann/strøm – disse omfattes av bygningsforsikringen. 

Vi har alle skiene våre stående på fjellet. Er disse dekket av forsikringen og hvordan må de eventuelt oppbevares?

Ski og skiutstyr er omfattet av forsikringen. Disse bør oppbevares i låst bygning på forsikringsstedet når man ikke er på hytten, da dekkes tap ved et eventuelt innbrudd fullt ut.

KJØP NITO INNBOFORSIKRING fritidsbolig

Er du riktig forsikret? Få en gjennomgang av dine forsikringer

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

NITOs forsikringssenter

Forsikringssenter_smalt.jpg

Gå ikke glipp av dine medlemsfordeler

Sjekk dine samtykker

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler

Publisert: Sist oppdatert: