Kjøp NITO Innboforsikring Fritidsbolig

 

Få NITO Innboforsikring Fritidsbolig med Trygs beste dekning og vilkår

Forsikringssum Kr 1.000.000 (enkeltgjenstander/samlinger inntil 500.000 kr)
Pris 2023 Kr 972

NITO Innboforsikring Fritidsbolig er blant de beste på markedet. Forsikringen kan kjøpes for hytter og fritidsboliger i hele Norden.

Nyhet!  Fem timer gratis privatrettslig juridisk bistand inkludert i NITOs innboforsikringer.

Bistand kan være rådgivning, forhandlinger, korrespondanse, utforming og gjennomgang av juridiske dokumenter som for eksempel samboerkontrakt, framtidsfullmakt, testament osv.

Disse rettsområdene er omfattet: familierett, barnerett, arverett, forbrukerkjøp, fast eiendom, privat kjøp/salg, håndverkertvister og ID-tyveri.

Ønsker du å få hjelp utover disse fem timene – les om Advokatforsikring privatrett

Fordeler med NITO Innboforsikring Fritidsbolig

 • Fem timer privatrettslig juridisk bistand
 • Kan tegnes for innbo i fritidsboliger i hele Norden
 • Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, andre skadeinsekter, mus og rotter, inntil 150.000 kr
 • Uflaksskader i og utenfor hjemmet – uten sumbegrensning i Norden
 • Hjelp ved opplevd eller mistanke om ID-tyveri (identitetstyveri)
 • Tyveri av låst sykkel inntil 40.000 kr per skadetilfelle - fra 1.1.2023 dekkes 40.000 kr per sykkel
 • Reparasjon av knust mobilskjerm – egenandel kun 500 kr
 • Ved skade på både hytte og innbo betaler du kun én egenandel dersom også hytten din er forsikret i Tryg
 • El-skader og bruddskade på glassruter, integrerte hvitevarer og sanitærporselen dekkes om du bor i borettslag/sameiet bolig – ingen egenandel
 • Bruddskade på glassruter, integrerte hvitevarer/sanitærporselen tilknyttet sameiet bolig – ingen egenandel

NB! El-sparkesykkel ikke lenger omfattet av innboforsikringen

Fra 1.1.2023 er du selv ansvarlig for å forsikre el-sparkesykkelen din. Gjennom endringer i lovverket er el-sparkesykkel omklassifisert til «liten elektrisk motorvogn» og dermed omfattet av bilansvarsloven.

Eier du el-sparkesykkel må ha egen ansvarsforsikring på den for å bruke den lovlig.

Les mer og kjøp forsikringen hos Tryg

Les mer om endringer og kravene

Les mer om hva NITO Innboforsikring Fritidsbolig dekker 

NITO Innboforsikring Fritidsbolig - Forsikringsbevis og vilkår 2023 (krever pålogging)

Søker du etter noe spesielt, husk at teksten i forsikringsvilkåret er søkbar (ctrl + F).

Spørsmål og svar

Hva omfattes av Innboforsikring for fritidsbolig og hva omfattes av Hytteforsikring?

En innboforsikring omfatter i utgangspunktet innbo og løsøre. Ting som løsner/faller ned hvis du snur huset ditt «på hodet». En hytte-/bygningsforsikring omfatter skader på bygningsmassen, herunder også integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen.

Er fritidsboligen en leilighet (borettslag/sameie), vil integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen likevel være dekket på din NITO Innboforsikring Fritidsbolig. Dette fordi bygningsforsikringen ikke er en individuell forsikring, men en forsikring kjøpt av borettslaget/sameiet.

Samme forhold gjelder for Rettshjelp i innboforsikringen. Rettshjelp på innboforsikring gjelder når sikrede er part i tvist som angår leiligheten. Er fritidsboligen en hytte, vil en slik tvist være dekket på hytte-/bygningsforsikringen.

Hvorfor er det egne dekninger for sameiet bolig

Noen dekninger gjelder for sameiet bolig fordi man ved felles bygningsforsikring ikke står fritt til å velge egenandel. Med sameiet bolig menes bolig som sammen med andre boenheter inngår i et sameie med felles bygningsforsikring.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen kan kjøpes for medlemmets fritidsbolig i Norden – på den adressen som er oppgitt til NITO.

Forsikringen gjelder ikke for pendlerbolig, utleiebolig, ekstra bolig som benyttes av barn under studier, campingvogn, campingbil, båt samt ferieleilighet i utlandet.

Forsikringen gjelder under flytting på gammel og ny adresse i hele flytteperioden.

Gjelder forsikringen ved midlertidig lagring av innbo?

Forsikringen gjelder i Norden for ting som er midlertidig borte fra forsikringsstedet og lagret innbo. Dette gjelder også for ting som står for salg, eller som er flyttet til nytt bosted.

Lagret innbo er omfattet når det midlertidig befinner seg i bygning, eller i container på inngjerdet og sikret lagerområde eller boligrom utenfor forsikringsstedet.

Gjelder innboforsikringen for fritidsbolig ved flytting?

Ved flytting innen Norden omfatter forsikringen tyveri av og skade på eiendeler både på gammel og ny adresse i hele flytteperioden så lenge gjenstandene under flytting er forsvarlig sikret og pakket.

 • flytting utført av andre enn transportbyrå, idrettslag, forening og lignende – omfattet med inntil forsikringssum per skadetilfelle
 • flytting utført av transportbyrå, idrettslag, forening og lignende er omfattet med inntil 40.000 kroner per skadetilfelle
Jeg har montert og betalt for ladestasjon for el-bil på min parkeringsplass i sameiet. Er den omfattet av NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Plutselig skade på egen ladestasjon til bil, tilknyttet sameiet fritidsbolig er omfattet av NITO Innboforsikring Fritidsbolig uten sumbegrensning og egenandel.

Jeg leier ut hele eller deler av fritidsboligen min, er dette dekket på NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Forsikringen omfatter økonomisk tap ved utleie av hele eller deler av bolig på forsikringsstedet inntil 500.000 kroner. Leietakers eiendeler er ikke dekket. Følgende er dekket:

 • Skadeverk på innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester
 • Tyveri og underslag av innbo og løsøre utført av leietaker eller leietakers gjester
 • Erstatning ved tapt husleieinntekt hvis leietaker ikke betaler leie i henhold til leieavtalen
 • Utgifter i forbindelse med utkastelse
Vi vurderer å åpne hytta vår midlertidig for ukrainske flyktninger, hva dekker NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

I forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina og flyktningestrømmen ut av landet, har Tryg utvidet sine private innboforsikringer til også å omfatte ukrainske flyktninger som blir bosatt i private hjem eller private fritidsboliger. Det betyr at ukrainere som er innkvartert hos medlemmer med NITOs innboforsikringer, vil ha sitt private innbo dekket under NITO-medlemmets forsikring.

Vi har en liten båt liggende på fritidsboligen, er den dekket under NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Fritidsbåt til og med 15 fot, og båtmotor til og med 10HK dekkes med til sammen 20.000 kroner.

Dekningen er for brann eller tyveri fra forsikringsstedet.

Vi har montert boblebad/badestamp ute på hytta, hvordan er denne dekket av NITO Innboforsikring Fritidsbolig?

Badestamp som «står løst» dekkes av forsikringen, vanligvis vil større badestamper være fastmontert og være tilkoblet vann/strøm – disse omfattes av bygningsforsikringen. 

Vi har alle skiene våre stående på fjellet. Er disse dekket av forsikringen og hvordan må de eventuelt oppbevares?

Ski og skiutstyr er omfattet av forsikringen. Disse bør oppbevares i låst bygning på forsikringsstedet når man ikke er på hytten, da dekkes tap ved et eventuelt innbrudd fullt ut.

Kjøp NITO Innboforsikring Fritidsbolig