Kjøp NITO Inntektsforsikring

 

Årspris 2024: 3480 kroner

Som din støttespiller i arbeidslivet tilbyr NITO den eneste inntektsforsikringen for ingeniører og teknologer.

Hva dekker NITO Inntektsforsikring?

Erstatning ved langvarig sykemelding:

 • Ved 100 % sammenhengende sykemelding i minst 365 dager vil forsikringen gi en engangsutbetaling på 45.000 kroner
 • Første sykemeldingsdag må komme minst 30 dager etter at du kjøpte NITO Inntektsforsikring

Erstatning ved ufrivillig permittering/arbeidsledighet:

 • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering vil forsikringen gi en erstatning på 7500 kroner per måned i inntil tolv måneder
 • Varsel om permittering/arbeidsledighet må komme minst 180 dager etter at du kjøpte NITO Inntektsforsikring

Mange er ikke klar over at NAV kun hjelper deg med maksimalt litt over 60 prosent av din tidligere lønn om du skulle bli arbeidsledig eller permittert, og maksimalt 66 prosent ved langvarig sykemelding.

Hvem kan kjøpe NITO Inntektsforsikring?

 1. NITO-medlemmer under 62 år
 2. Fast bostedsadresse i Norge, medlem av norsk folketrygd og rett til sykepenger/dagpenger fra NAV ved eventuell sykemelding eller permittering/arbeidsledighet
 3. Vært fast eller midlertidig ansatt som arbeidstaker i minst 30 timer per uke i Norge, og hadde vært det sammenhengende i de siste seks måneder
 4. Ikke ha vært arbeidsledig/permittert i løpet av de siste seks måneder
 5. Ikke er kjent med forestående arbeidsløshet/permittering
 6. Er frisk til å kunne utføre sitt arbeid
 7. Forsikringen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende eller personer som ikke har betalt arbeid

Les om hva NITO Inntektsforsikring dekker

NITO inntektsforsikring - forsikringsbevis og vilkår 2024 (krever pålogging)

Kjøp NITO Inntektsforsikring

Se også: Dette gjør NITO for arbeidsledige

Alle medlemsfordeler