Gå til innhold
To personer i en båt. Foto: Tryg
Medlemsfordeler

NITO Reiseforsikring

En hverdag uten reiseforsikring kan fort bli dyrt. Du trenger ikke være på skiferie eller sydentur for å ha glede av en reiseforsikring. NITO Reiseforsikring gjelder på alle typer reiser, allerede fra du forlater eiendommen din. Reiseforsikringen kan tegnes for enkeltperson eller familie, har meget gode vilkår til lav pris og er framforhandlet spesielt for NITO-medlemmer.

Kjøp NITO Reiseforsikring

NITO Reiseforsikring og situasjonen med koronaviruspandemien

Kan jeg avbestille? Får jeg noe igjen på forsikringen? Hva om jeg blir smittet og satt i karantene på reise? Gjelder forsikringen om jeg reiser til land som har åpnet opp grensene etter koronapandemien selv om reiser frarådes av UD?

Se Trygs nettside om korona og reiseforsikring

Unik NITO-fordel
Dekker reiser på inntil 90 dager
 • Dekker erstatningsreise hvis sykdom eller skade ender i hjemsendelse før halve ferien er over
 • Dekker hjemreise for deg og medforsikret familie, hvis det er medisinsk nødvendig å reise hjem tidligere enn planlagt. Ingen egenandel.
 • Dekker tyveri av sykkel utenfor bostedskommune inntil 40.000 kroner per sykkel
 • Dekker egenandelen på leiebilforsikringen
 • Assistanse fra Tryg Alarmsentral, som blant annet kvalitetssikrer og følger opp din medisinske behandling i utlandet
 • Ved reiseforsinkelse som skyldes teknisk feil eller værforhold, kan man få dekket tap av hotell overnatting og billetter til arrangementer med inntil 5000 kroner

Priser 2021

Alder Enkeltperson Familie
Tom. 35 år 756 kroner 1.188 kroner
36 - 69 948 kroner 1.308 kroner
70 år og eldre 1.992 kroner 3.324 kroner

Det lønner seg med NITO Reiseforsikring når reisen ikke går som planlagt.

Trenger du reisekort?

Få tilgang til ditt reisekort og annen reiseinformasjon ved å logge inn på minside.tryg.no.

Les om hva NITOs Reiseforsikringer dekker og last ned forsikringsvilkår:

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Reiseforsikring Enkeltperson 2020 (krever pålogging) 

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Reiseforsikring Enkeltperson 2021 (krever pålogging)

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Reiseforsikring Familie 2020 (krever pålogging) 

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Reiseforsikring Familie 2021 (krever pålogging) 

Spørsmål og svar

Hvorfor øker prisen i 2021?

Både i 2019 og i 2020 har det vært en betydelig økning i antallet medlemmer som dessverre har vært utsatt for skader og ulykker. Selv om dette har gitt høye erstatningsutbetalinger, er det viktig å tenke på at det da også er mange medlemmer som har hatt glede og nytte av NITO-forsikringene sine.

Når det gjelder NITO Reiseforsikring øker premien med ca. 8 prosent fra 2020 til 2021 blandt annet fordi:

Covid-19

2020 er og har vært et helt spesielt år og har blant annet redusert mulighetene for å reise. For reiseforsikring har dette ført til ekstraordinært mange og høye erstatningsutbetalinger knyttet til avbestilling av reise; Flybilletter, hotell og arrangementsbilletter som fotballkamper, musikaler og operaforestillinger. I tillegg ble det erstattet mange evakueringer og dertil tapte feriedager, i forbindelse med Utenriksdepartementets globale reiseråd 14. mars. Nesten hvert fjerde NITO-medlem med NITO Reiseforsikring har meldt skade hittil i 2020 og totalt har Tryg en økning i antall reiseskader med 200 prosent fra mars til juni, sammenlignet med samme periode i fjor.

Alder

Prisen for NITO Reiseforsikring, som for alle reiseforsikringer, er avhengig av alder.
Fyller du 36 eller 70 år i 2021 vil premien øke fordi du har gått over i et nytt aldersintervall.

Er det krav til overnatting på NITO Reiseforsikring?

Nei, forsikringen gjelder på alle ferie-, fritids- og yrkesreiser  - helt fra du går ut døren hjemme eller fra kontoret og til du er hjemme igjen.

Hvor lenge kan jeg være borte?

Reiseforsikringen dekker deg 90 dager sammenhengende på reise. Du kan reise flere ganger i løpet av året så lenge du ikke er borte mer enn 90 dager sammenhengende per tur.

Dersom du skal være borte lengre enn 90 dager kan du tegne en utvidet reisevarighet i Tryg forsikring for de resterende dagene.

Er avbestillingsforsikring inkludert i NITO Reiseforsikring?

Ja, avbestillingsforsikring gjelder dersom du, noen i din familie eller reisefølge blir akutt syke eller det skjer et dødsfall som gjør av du/dere blir forhindret fra å reise.

Er forsinket reisegods dekket?

Ja, forsinket bagasje er dekket med opptil 5.000 kroner.

Du kan ha rett til erstatning ved forsinket bagasje når:

 • ekspedert bagasje ikke ankommer med samme transportmiddel som den reisende
 • bagasje er forbyttet, slik at den ikke kommer til rette innen fire timer
 • innsjekket bagasje ikke er tilgjengelig på grunn av flyforsinkelse som medfører ufrivillig transitt med overnatting.

Derimot er det noen tilfeller som ikke gir rett til erstatning:

 • når bagasje er forsinket til siste flyplass på hjemreise. Dette omfatter også studenter/pendlere på reise til folkeregistrert(e) adresse
 • forsinkelse som skyldes streik eller lockout
 • utgifter kan erstattes av reisearrangør, trafikkselskap, flyselskap eller andre
Deler eller alt reisegodset mitt er blitt stjålet, kan jeg få noe erstattet?

Ja, for frastjålet reisegods er det ingen øvre sumbegrensning for erstatningssum, så lenge sikkerhetsforskriftene for reisegods er fulgt. Hver enkeltgjenstander er dekket opp til 40.000 kroner.

NB! Gjenstander som er mistet eller gjenglemt er ikke dekket på reiseforsikringen.

Hvor lenge er mine barn omfattet av NITO Reiseforsikring Familie?

Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle, registrert partner eller samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre.

Forsikringen gjelder ut det forsikringsåret barnet fyller 21 år. 

Forsikringen gjelder for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødselen. 

Hvordan er jeg dekket i forhold til sykdom og ulykke på reise?

Reiseforsikringen dekker nødvendig medisinsk behandling for plutselig uventet og akutt sykdom eller skade som oppstår på reisen, eller en uventet akutt og alvorlig forverring av kjent sykdom eller lidelse. Hvis det oppstår behov for slik behandling oppfordrer vi til å ta kontakt med Tryg Alarm, så de kan undersøke om nærmeste aktuelle behandlingssted er et vi samarbeider med og kan anbefale. 

 

Sendes det ut reisekort?

Nei, reisekortet er elektronisk og du finner det på Tryg sin hjemmeside. Der kan man også skrive de ut selv.

Er du riktig forsikret? Få en gjennomgang av dine forsikringer

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

NITOs forsikringssenter

Forsikringssenter_smalt.jpg

Gå ikke glipp av dine medlemsfordeler

Sjekk dine samtykker

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler