Reiseforsikringen kan tegnes for enkeltperson eller familie, har meget gode vilkår til lav pris og er fremforhandlet spesielt for NITO-medlemmer.

Kjøp NITO Reiseforsikring

Unik NITO-fordel
Dekker reiser på inntil 90 dager

Fordeler med reiseforsikring i Norge

 • Gjelder fra du forlater eiendommen din
 • Dekker utsatt hjemreise innenlands på grunn av sykdom
 • Dekker erstatningsreise hvis sykdom eller skade ender i hjemsendelse før halve ferien er over
 • Dekker hjemreise for deg og medforsikret familie, hvis det er medisinsk nødvendig å reise hjem tidligere enn planlagt. Ingen egenandel.
 • Dekker tyveri av sykkel utenfor bostedskommune inntil 40.000 kroner     
 • Dekker forsinket bagasje og forsinkelse under reiser i Norge
 • Dekker tap av hotellovernatting og billetter til arrangement ved reiseforsinkelse som skyldes teknisk feil eller værforhold, med inntil 5000 kroner

Fordeler for utenlandsreiser

 • Dekker erstatningsreise hvis sykdom eller skade ender i hjemsendelse før halve ferien er over
 • Dekker hjemreise for deg og medforsikret familie, hvis det er medisinsk nødvendig å reise hjem tidligere enn planlagt. Ingen egenandel.
 • Dekker tyveri av sykkel utenfor bostedskommune inntil 40.000 kroner
 • Dekker egenandelen på leiebilforsikringen
 • Assistanse fra Tryg Alarmsentral, som blant annet kvalitetssikrer og følger opp din medisinske behandling i utlandet
 • Dekker tap av hotellovernatting og billetter til arrangement ved reiseforsinkelse som skyldes teknisk feil eller værforhold, med inntil 5000 kroner

Priser 2021

Alder Enkeltperson Familie
Tom. 35 år 756 kroner 1.188 kroner
36 - 69 948 kroner 1.308 kroner
70 år og eldre 1.992 kroner 3.324 kroner

Det lønner seg med NITO Reiseforsikring når reisen ikke går som planlagt.

Trenger du reisekort?

Få tilgang til ditt reisekort og annen reiseinformasjon ved å logge inn på minside.tryg.no.

Les om hva NITOs Reiseforsikringer dekker og last ned forsikringsvilkår:

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Reiseforsikring Enkeltperson 2021 (krever pålogging)

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Reiseforsikring Familie 2021 (krever pålogging) 

Korona og reiseforsikring

Kan jeg avbestille? Får jeg noe igjen på forsikringen?

Se Trygs nettsider om korona og reiseforsikring

Spørsmål og svar

Er det krav til overnatting på NITO Reiseforsikring?

Nei, forsikringen gjelder på alle ferie-, fritids- og yrkesreiser  - helt fra du går ut døren hjemme eller fra kontoret og til du er hjemme igjen.

Hvor lenge kan jeg være borte?

Reiseforsikringen dekker deg 90 dager sammenhengende på reise. Du kan reise flere ganger i løpet av året så lenge du ikke er borte mer enn 90 dager sammenhengende per tur.

Dersom du skal være borte lengre enn 90 dager kan du tegne en utvidet reisevarighet i Tryg forsikring for de resterende dagene.

Er avbestillingsforsikring inkludert i NITO Reiseforsikring?

Ja, avbestillingsforsikring gjelder dersom du, noen i din familie eller reisefølge blir akutt syke eller det skjer et dødsfall som gjør av du/dere blir forhindret fra å reise.

NITO Reiseforsikring er utvidet til å dekke avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise fra 1. mars til og med 30. april 2021.

Avbestilling dekkes når du, medforsikret eller eneste reiseledsager blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter. Du må kunne fremvise dokumentasjon fra kommunehelsetjenesten.

Avbestilling av reiser på grunn av frykt for smitte, selvvalgt karantene, innreisekarantene etter utenlandsopphold eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør.

Er forsinket reisegods dekket?

Ja, forsinket bagasje er dekket med opptil 5.000 kroner.

Du kan ha rett til erstatning ved forsinket bagasje når:

 • ekspedert bagasje ikke ankommer med samme transportmiddel som den reisende
 • bagasje er forbyttet, slik at den ikke kommer til rette innen fire timer
 • innsjekket bagasje ikke er tilgjengelig på grunn av flyforsinkelse som medfører ufrivillig transitt med overnatting.

Derimot er det noen tilfeller som ikke gir rett til erstatning:

 • når bagasje er forsinket til siste flyplass på hjemreise. Dette omfatter også studenter/pendlere på reise til folkeregistrert(e) adresse
 • forsinkelse som skyldes streik eller lockout
 • utgifter kan erstattes av reisearrangør, trafikkselskap, flyselskap eller andre
Deler eller alt reisegodset mitt er blitt stjålet, kan jeg få noe erstattet?

Ja, for frastjålet reisegods er det ingen øvre sumbegrensning for erstatningssum, så lenge sikkerhetsforskriftene for reisegods er fulgt. Hver enkeltgjenstander er dekket opp til 40.000 kroner.

NB! Gjenstander som er mistet eller gjenglemt er ikke dekket på reiseforsikringen.

Hvor lenge er mine barn omfattet av NITO Reiseforsikring Familie?

Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle, registrert partner eller samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre.

Forsikringen gjelder ut det forsikringsåret barnet fyller 21 år. 

Forsikringen gjelder for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødselen. 

Hvordan er jeg dekket i forhold til sykdom og ulykke på reise?

Reiseforsikringen dekker nødvendig medisinsk behandling for plutselig uventet og akutt sykdom eller skade som oppstår på reisen, eller en uventet akutt og alvorlig forverring av kjent sykdom eller lidelse. Hvis det oppstår behov for slik behandling oppfordrer vi til å ta kontakt med Tryg Alarm, så de kan undersøke om nærmeste aktuelle behandlingssted er et vi samarbeider med og kan anbefale. 

 

Sendes det ut reisekort?

Nei, reisekortet er elektronisk og du finner det på Tryg sin hjemmeside. Der kan man også skrive de ut selv.