Gå til innhold
Personforsikring - illustrasjon par. Foto: Tryg
Medlemsfordeler

NITO Personforsikring

Sykdom, ulykke og dødsfall kan ingen forsikre seg mot. Men med NITO Personforsikring får du og familien en økonomisk trygghet som sikrer at livsstilen ikke må endres i en allerede utfordrende situasjon. En livsforsikring og en uføreforsikring gir trygghet.

NITO Livsforsikring

NITO Livsforsikring gir en engangsutbetaling ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke.

 • Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Forsikringen gjelder til og med 75 år
 • Kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse – fra 968.830 kroner og opptil nesten 4.000.000 kroner
 • Du bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til: 
  e-Erklæring om begunstigelse NITO Personforsikring

Kjøp NITO Livsforsikring

NITO Uføreforsikring Ekstra

Langvarig sykdom gir reduksjon i inntekt. NITO Uføreforsikring Ekstra kombinerer månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding med en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.

 • Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
 • Erstatningsutbetalingene er fritatt for inntektsskatt
 • Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år
 • Forsikringen kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse – fra 968.830 kroner og opptil nesten 3.000.000 kroner
 • Etter tolv måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige erstatningsutbetalinger – inntil èn prosent av valgt forsikringssum månedlig

Kjøp NITO Uføreforsikring Ekstra

Få en gjennomgang av dine forsikringer

Er du riktig forsikret? Det skal lønne seg å være NITO-medlem.

Oppgi kontaktinformasjon

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Har du avgitt samtykke til våre nye samarbeidspartnere på forsikring og bank?

Gå ikke glipp av dine medlemsfordeler.

Sjekk dine samtykker