Gå til innhold
Livsforsikring - illustrasjon bestefar og barnebarn. Foto: Tom Haga
Medlemsfordeler

NITO Helse- og livsforsikringer

Helse- og livsforsikring gir deg og din familie en ekstra sikring dersom det skulle oppstå alvorlige hendelser som får konsekvenser for din økonomi og livsstil.

Har du forsørgeransvar? – Da bør du ha en livsforsikring.

En livsforsikring er spesielt viktig dersom du har forsørgeransvar, høy gjeld eller barn fra tidligere ekteskap som har krav på straksarv ved dødsfall.

NITO Livsforsikring gir de etterlatte en engangsutbetaling ved dødsfall uansett årsak – sykdom eller ulykke.

BEREGN PRIS OG KJØP NITO LIVSFORSIKRING

Hvor stort inntektstap tåler du?

Skulle du bli ufør, gir det offentlige dessverre ikke den tryggheten mange tror. Uføreforsikring vil hjelpe deg å dekke gapet, og minske konsekvensen av tapt inntekt.

BEREGN PRIS OG KJØP UFØREFORSIKRING PLUSS

Alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom er en forsikring for deg som ønsker en ekstra økonomisk trygghet dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom.

Eksempel på sykdom kan være kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, MS eller brannskader. Som NITO-medlem får du 10 % medlemsrabatt på Gjensidige sin Alvorlig Sykdomsforsikring.

Les om Alvorlig sykdomsforsikring

Behandlingsforsikring

Norge har et godt offentlig helsevesen, men dessverre er det ofte lange ventelister. Har du en behandlingsforsikring, får du rask og riktig behandling slik at du kan bli frisk og komme tilbake til hverdagen igjen. Som NITO-medlem får du 10 % medlemsrabatt på Gjensidige sin Behandlingsforsikring.

Les om Behandlingsforsikring Pluss

Uførepensjon

Hvis du blir arbeidsufør vil du få støtte fra NAV, men de månedlige utbetalingene vil være betydelig mindre enn det du har i inntekt i dag. Uførepensjon er en forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt ved arbeidsuførhet. Utbetaling fra uførepensjonen kommer i tillegg til det du får fra NAV. Som NITO-medlem får du 5 % medlemsrabatt på administrasjonskostnaden dersom du tegner uførepensjon hos Gjensidige.

Les om Uførepensjon

Publisert: Sist oppdatert: