NITO Livsforsikring

En livsforsikring gir etterlatte en engangsutbetaling som for eksempel kan brukes til nedbetaling av lån eller sørge for at livstilen ikke må endres når en inntekt blir borte.

NITO-medlemmer kan kjøpe NITO Livsforsikring til en svært god pris for både deg og din ektefelle/samboer. Dere bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til: 
e-erklæring om begunstigelse NITO Personforsikring

Les mer og kjøp NITO Livsforsikring på tryg.no

NITO Uføreforsikring

NITO Uføreforsikring Ekstra kombinerer månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding med en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. 

NITO Uføreforsikring sikrer din økonomi. Skulle du bli ufør eller langvarig syk, gir kanskje ikke NAV den økonomiske tryggheten mange tror. Har du inntekt på rundt 700.000 kroner, reduseres inntekten din med 50 prosent. Jo mer du tjener jo større blir inntektstapet.

Les mer og kjøp NITO Uføreforsikring Ekstra på tryg.no

Forsikring gjennom jobben er ikke alltid nok

Har du forsikring gjennom jobben, bør du sjekke om den faktisk er bra nok.

  • Er forsikringssummen tilstrekkelig?
  • Gjelder forsikringen arbeidstid og fritid?
  • Gjelder forsikringen ulykke og sykdom?
  • Har du valgt hvem erstatningen skal tilfalle?

NITO Personforsikring inkluderer psykisk helsehjelp gjennom digitale selvhjelpsprogrammer med veiledning og oppfølging. - Gir deg rask hjelp ved angst, stress og depresjon.

Les mer om den nye medlemsfordelen på tryg.no