Forsørger du flere enn deg selv?

Som NITO-medlem kan du kjøpe NITO Livsforsikring til en svært god pris. Med livsforsikring kan du gi dine kjære en ekstra økonomisk trygghet hvis du skulle falle fra.

NITO Livsforsikring gir dine etterlatte en engangsutbetaling de for eksempel kan brukes til nedbetaling av lån eller sørge for at livstilen ikke må endres når en inntekt blir borte.

Forsikringen kan kjøpes av både deg og din ektefelle/samboer. Dere bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til: 
e-erklæring om begunstigelse NITO Personforsikring

Les mer og kjøp NITO Livsforsikring

Tåler du et stort inntektstap?

NITO Uføreforsikring sikrer din økonomi. Skulle du bli ufør eller langvarig syk, gir kanskje ikke NAV den økonomiske tryggheten mange tror. Har du inntekt på rundt 700.000 kroner, reduseres inntekten din med 50 prosent. Tjener du mer, blir inntektstapet større.

NITO Uføreforsikring Ekstra kombinerer månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding med en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. 

Les mer og kjøp NITO Uføreforsikring Ekstra

Forsikring gjennom jobben er ikke alltid nok

Har du forsikring gjennom jobben, bør du sjekke om den faktisk er bra nok.

  • Er forsikringssummen tilstrekkelig?
  • Gjelder forsikringen arbeidstid og fritid?
  • Gjelder forsikringen ulykke og sykdom?
  • Har du valgt hvem erstatningen skal tilfalle?