NITO Utvidet Ulykkesforsikring for deg og din familie

Kjøp NITO Utvidet Ulykkesforsikring

 

  • Forsikringen gjelder for hele familien (barn opptil 21 år)
  • Forsikringssum tilpasses din familiesammensetning på ulykkestidspunktet
  • Er du alene har du en meget høy forsikringssum
  • Forsikringssummen økes hvert år i takt med folketrygdens grunnbeløp (G)
  • Dekker varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
  • Dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade inntil fem prosent av forsikringssummen per person
  • Utbetaler inntil 10.000 kroner i erstatning ved bruddskader

Pris 2023/2024: 1980/2208 kr

Familiesammensetning på
skadetidspunktet
Forsikringssum
medlem 
Forsikringssum
ektefelle/
samboer 
Forsikringssum
barn under 21 år
Medlem, enslig Kr 5.016.465 / 5.337.900 (45G)    
Medlem m/ektefelle/samboer  Kr 2.508.233 / 2.669.950 (22,5G) Kr 2.508.233 /
2.669.950 (22,5G)
 
Medlem, enslig m/barn under 21 år Kr 3.344.310 / 3.558.600
(30G)
  Kr 2.229.540 / 2.372.400 (20G)
Medlem m/ektefelle/samboer og barn under 21 år  Kr 1.672.155 / 1.779.300
(15G)
Kr 1.672.155 / 1.779.300
(15G)
Kr 2.229.540 / 2.372.400 (20G)

Les mer om hva NITO Utvidet Ulykkesforsikring dekker

NITO Utvidet Ulykkesforsikring - Forsikringsbevis og vilkår 2023 (krever pålogging)

NITO utvidet ulykkesforsikring - forsikringsbevis og vilkår 2024 (krever pålogging)

NITO Ulykke Grunnforsikring for deg som NITO-medlem

Kjøp NITO Ulykke Grunnforsikring

 

  • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet – opptil 1.000.000 kroner
  • Dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade opptil 50.000 kroner
  • Utbetaling av dagpenger ved sykehusopphold. Du vil kunne motta 400 kroner per dag dersom du blir innlagt på sykehus i mer enn fem dager. Dagpenger utbetales i inntil 365 dager for samme ulykkesskade – inntil 146.000 kroner. Som du disponerer helt fritt.

Pris 2023/2024: 540/564 kr

   Forsikringssum
Forsikringssum ved 100 % livsvarig medisinsk invaliditet Kr 1.000.000
Behandlingsutgifter
etter ulykkesskade
Inntil kr 50.000
Dagpenger ved sykehusopphold etter ulykkesskade Kr 400 per dag fra den 6. dagen du er innlagt på sykehus

Les mer om hva NITO Ulykke Grunnforsikring dekker

NITO Ulykke Grunnforsikring - Forsikringsbevis og vilkår 2023 (krever pålogging)

NITO ulykke grunnforsikring - forsikringsbevis og vilkår 2024 (krever pålogging)