Gå til innhold
Medlemsfordeler

NITO Ulykkesforsikring

Har du tenkt på hvordan hverdagen for deg og din familie plutselig kan bli "snudd på hodet" om en av dere skulle bli utsatt for en ulykke? NITOs ulykkesforsikringer gir økonomisk hjelp og gjør deg godt rustet om en ulykke skulle ramme.

NITO Utvidet Ulykkesforsikring for deg og din familie

KJØP NITO UTVIDET ULYKKESFORSIKRING

Hele familien berøres dersom noe skjer med et familiemedlem, derfor lønner det seg å velge NITO Utvidet Ulykkesforsikring. Er du alene, har du en meget høy forsikringssum som kan komme godt med. Har du familie, er hele familien også dekket.

  • Forsikringen gjelder for hele familien (barn opptil 21 år)
  • Forsikringssum tilpasses din familiesammensetning på ulykkestidspunktet
  • Dekker varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
  • Dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade inntil fem prosent av forsikringssummen per person
  • Utbetaler inntil 10.000 kroner i erstatning ved bruddskader

Pris: 1356 kroner (2020)

Familiesammensetning på
skadetidspunktet
Forsikringssum
medlem
Forsikringssum
ektefelle/
samboer
Forsikringssum
barn 
under 21 år
Medlem, enslig Kr 4.493.610
(45G)
   
Medlem m/ektefelle/samboer  Kr 2.247.030(22,5G) Kr 2.247.030(22,5G)  
Medlem, enslig m/barn under 21 år Kr 2.996.040
(30G)
  Kr 1.997.160(20G)
Medlem m/ektefelle/samboer og barn under 21 år  Kr 1.498.020
(15G)
Kr 1.498.020
(15G)
Kr 1.997.160(20G)

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Utvidet Ulykkesforsikring 2020 (krever pålogging) 

NITO Ulykke Grunnforsikring for deg som NITO-medlem

KJØP NITO ULYKKE GRUNNFORSIKRING

Med NITO Ulykke Grunnforsikring har du en økonomisk trygghet dersom du blir alvorlig skadet i en ulykke. Den hjelper deg med behandlingsutgifter og gir en erstatningsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet.

  • Hjelp til å takle økonomiske konsekvenser av en ulykke
  • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet – opptil 1.000.000 kroner
  • Dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade opptil 50.000 kroner
  • Utbetaling av dagpenger ved sykehusopphold. Du vil kunne motta 400 kroner per dag dersom du blir innlagt på sykehus i mer enn fem dager. Dagpenger utbetales i inntil 365 dager for samme ulykkesskade – inntil 146.000 kroner. Som du disponerer helt fritt.

Pris: 420 kroner

   Forsikringssum
Forsikringssum ved 100 % livsvarig medisinsk invaliditet Kr 1.000.000
Behandlingsutgifter
etter ulykkesskade
Inntil kr 50.000
Dagpenger ved sykehusopphold etter ulykkesskade Kr 400 per dag fra den 6. dagen du er innlagt på sykehus

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Ulykke Grunnforsikring 2019 (krever pålogging)

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Ulykke Grunnforsikring 2020 (krever pålogging) 

Er du riktig forsikret? Få en gjennomgang av dine forsikringer

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

NITOs forsikringssenter

Forsikringssenter_smalt.jpg

Gå ikke glipp av dine medlemsfordeler

Sjekk dine samtykker

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler

Publisert: Sist oppdatert: