Gå til innhold
Medlemsfordeler

Ulykkesforsikring

Hverdagen har rutiner og er ofte forutsigbar, men vi har likevel ingen garanti for at den blir som vi har tenkt. En enkel ulykke kan gjøre daglige gjøremål til en utfordring og i noen tilfeller sette varige spor.

NITO Ulykkesforsikringer hjelper deg økonomisk med behandlingsutgifter i tillegg til en erstatning ved varige skader. Se hvilket av våre to alternativer som passer deg best:

Kjøp Utvidet Ulykkesforsikring

 KJØP ULYKKESFORSIKRING GRUNNFORSIKRING

NITO Utvidet Ulykkesforsikring

– for deg som NITO-medlem og eventuelt din familie 

Pris for 2018: 1320,- per år 

Familiesammensetning på
skadetidspunktet
Forsikringssum
medlem
Forsikringssum
ektefelle/
samboer
Forsikringssum
per barn 
under 20 år
Medlem, enslig  Kr 4.213.530
(45G)
   
Medlem m/ektefelle/samboer   Kr 2.106.765(22,5G) Kr 2.106.765(22,5G)  
Medlem, enslig m/barn under 20 år  Kr 2.809.020
(30G)
  Kr 1.872.680(20G)
Medlem m/ektefelle/samboer/ 
partner og barn under 20 år
 Kr 1.404.510
(15G)
Kr 1.404.510
(15G)
Kr 1.872.680(20G)
Ved barns dødsfall som skyldes ulykke     Kr 92.576
(1G)
Behandlingsutgifter 
etter ulykkesskade
inntil 
Kr 50.000
inntil 
Kr 50.000
inntil 
Kr 50.000
Unik NITO-fordel:  
Bruddforsikring per skadetilfelle
Kr 5.000 Kr 5.000 Kr 5.000

 NITO Utvidet Ulykkesforsikring - Forsikringsbevis og vilkår 2018

NITO Ulykkesforsikring Grunnforsikring

– for deg som NITO-medlem

Pris for 2018: 420,- per år

   
Forsikringssum ved 100 % livsvarig medisinsk invaliditet Kr 1.000.000
Behandlingsutgifter
etter ulykkesskade
Inntil kr 50.000
Unik NITO-fordel:
Sykehuspenger ved ulykkesskade
Kr 500 per dag fra den 4. dagen du er innlagt på sykehus etter ulykkesskade,
(inntil kr 5.000) som du disponerer fritt.  

NITO Ulykkesforsikring – Grunnforsikring - Forsikringsbevis og vilkår 2018

Egenandel ved behandlingsutgifter 500,- (gjelder begge forsikringene).

Ulykkesforsikring: Unike NITO-fordeler

ERSTATNING VED BRUDD

Med NITO Utvidet ulykkesforsikring får du 5.000 kroner i erstatning ved brudd i ankel, skinnlegg/leggben, kne, lårben, lårhals, hofte, halevirvel, kraveben, skulder, arm, albue eller håndledd. Bruddforsikringen gjelder hele familien. 

Sykehuspenger

Med NITO Ulykkesforsikring Grunnforsikring får du 500 kroner per dag (inntil 5.000 kroner) fra den 4. dagen du er innlagt på sykehus etter en ulykkesskade. Du står selv fritt til å disponere erstatningen.

 

Betaler du for mye?

Benytter du alle medlemsfordelene du har på bank og forsikring? Her kan det være penger å spare.

Dine medlemsfordeler på bank og forsikring

 

Publisert: Sist oppdatert: