Ann Wenche Reiersen nordkapp liste.jpg

- Ingeniører er også mennesker. På NITOs prosesskurs lærer vi om hvordan mennesker fungerer psykologisk, noe vi ingeniører kanskje ikke har så mye kunnskap om fra før, sier Ann Wenche Reiersen og smiler. 

Hun er styremedlem i bedriftsgruppa i Arva AS og jobber som driftsingeniør, hvor hun overvåker strømnettet i Troms. Det er ca. 70 NITO-medlemmer i bedriftsgruppa. 

- Ingeniører har ofte behov for å ha to streker under svaret, og på prosesskurset blir vi utfordret på en helt annen måte, forteller hun. Hun synes det er kjempe artig å ta NITOs prosesskurs og lære om seg selv.

- Du får bruk for det du har lært på prosesskursene i jobbsammenheng og du får en del aha-opplevelser.

Opptakskrav for prosesskursene er at du må være tillitsvalgt og ha gjennomført NITO Intro 1, 2 og 3 for å kvalifisere for prosesskurs. Du må delta på prosesskursene i rekkefølgen 1, 2 og 3.

Meld deg på trinn 1 i februar 2024

Løs problemstillinger du har som tillitsvalgt

- Jeg har lært nye ting om meg selv og hvordan jeg fungerer sammen med andre i en gruppe, samtidig som jeg får delt erfaringer med andre.

- Kursene er lagt opp til at deltakerne skal være aktive hele tida. Det er case-oppgaver, diskusjon i grupper, presentasjon om hva man har kommet fram til og hva slags argumentasjon og refleksjoner man har gjort. 

- Du kan ta opp ting i trygge omgivelser og reflektere sammen med de andre deltakerne.

- Prosesskursene gir deg påfyll i rollen som tillitsvalgt og tar for seg flere scenarioer. Et tema var konfliktløsing, som er relevant for oss som tillitsvalgte. Vi kjenner alle til eksempler der medarbeidere trenger hjelp og bistand i arbeidshverdagen. 

Gratis videreutdanning i HR-ledelse og arbeidsrett

Når du har meldt deg på og fått kursplass på prosesskurs trinn, tilbyr NITO deg mulighet til å ta HR-ledelse (HRM) og/eller studium i grunnleggende arbeidsrett som nettbaserte selvstudier.

Hvis du ønsker å melde deg på studiene, forutsetter dette at du deltar og fullfører alle tre trinnene i prosesskursserien. Studiene gjennomføres parallelt med prosesskursene og administreres av Universitetet i Sørøst-Norge.

Du må lese pensum, skrive deloppgaver (arbeidskrav) og innlevere disse til faglærer. Det er tre deloppgaver (arbeidskrav) per fag som da skal godkjennes av faglærer ved USN.

Godkjente deloppgaver og beståtte hjemmeeksamener i begge fag gir 15 studiepoeng per fag. Du dekker selv pensumbøker og litteratur som påkreves. NITO dekker kostnadene for informasjon, veiledning fra faglærere ved oppgaveinnlevering og eksamener.

- Du vil ikke angre

- Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten gjennom NITO. Jeg tror aldri jeg hadde kommet på å studere dette selv, om ikke det hadde vært for prosesskurset og dette gratis tilbudet. Det krever litt jobb, men det er veldig givende, forteller Reiersen som har tatt videreutdanning i HR-ledelse og arbeidsrett.

- Man kan fortsette å lære og ha veldig stor glede av dette, selv om man er godt voksen og ikke er leder.

- Yngre folk kan også ha nytte av mer faglig påfyll, det kan komme godt med med jobbytte eller andre karriereambisjoner.

- Jeg anbefaler disse fagene varmt til andre. Du vil ikke angre på det!

Fullfør disse kursene som tillitsvalgt - slik gjør du det

Gangen i opplæringer er altså slik:

  1. NITO Intro 1, 2 og 3
  2. NITOs Prosesskurs trinn 1, 2 og 3
  3. HR-ledelse (HRM) og arbeidsrett ved USN