Hilde Johanne Aafoss (bildet) er profesjonell historieforteller og psykolog. Hun vet hvor viktig det er å ha mennesker rundt seg og verdien av gode relasjoner.

- Vi vet at mange unge synes det er skummelt å komme inn i arbeidsmarkedet og at de ofte har lav selvtillit på å engasjere seg i nettverk. 

- Som student går du fra trygge omgivelser, med gode nettverk som du har hett felles erfaringer med, til en tilværelse i arbeidslivet med få kjente. Som Askeladden går du ut i verden og skal løse vanskelige oppgaver. Da handler det om å skape gode relasjoner til de rundt deg, for å lettere skape resultater sammen.

Hilde Johanne bruker kjente fortellinger til å illustrere de behovene vi har for å danne nettverk rundt oss. Askeladden hadde aldri klart å få prinsessa uten sine gode hjelpere.

- Essensen i nettverksdannelse er å dele kunnskap, opplevelser og erfaringer slik at vi skaper felles narrativer som binder oss sammen. 

Sammen med NITO ønsker hun å gi unge medlemmer en innføring i nettverksdannelse og konkrete metoder for å bli bedre til å utvide nettverk.

Ble med i fagnettverk

Brita Nilsen studerer droneteknologi ved UiT og har engasjert seg i NITOs fagnettverk for droneteknologi. Der har hun tatt på seg rollen som leder for faggruppen.

Vervet i fagnettverket har gitt henne kontakter, muligheter, erfaringer og nye perspektiver på utfordringer i bransjen/industrien, hun ellers aldri hadde fått. 

- Å komme inn i et fagnettverk som student, har vært lærerikt og artig, spesielt når jeg har fått mulighet til å samarbeide med yrkesaktive ingeniører.

- Tidlig har jeg fått mulighet til å ta del i spennende prosjekter, som både har vært faglig sentralt for bransjen/studiet og nettverksbyggende. Dette ser jeg på som svært verdifullt for meg og min karriere. 

Nettverk i NITO

I NITO har du mange muligheter som medlem til å være med i ulike nettverk, eller til å etablere nye.

NITO har en modell for faglige nettverk hvor NITO-medlemmer kan ta initiativ til nye faglige nettverk.

Eksempler på nye fagnettverk som er etablert er «Fagnettverk Droneteknologi» (etablert juni 2022) og «Fagnettverk Batteriteknologi» (etablert januar 2023). I tillegg til disse faglige nettverkene er det i NITO også mange andre muligheter for å engasjere seg.