For unge i arbeidslivet kan det virke som om blekket på vitnemålet knapt er tørt før det er på tide å tenke på videre kompetanseheving og nettverksbygging. Basma mener dette reflekterer en realitet hvor kontinuerlig læring og tilknytning til faglige nettverk er avgjørende for å holde seg faglig oppdatert.

En stor andel unge ingeniører og teknologier er bekymret for at de ikke vet hvordan de best kan kvalifisere seg til jobbene de ønsker i framtida, ifølge en undersøkelse fra IDA (Ingeniørforeningen i Danmark). 

41 prosent av unge ingeniører og teknologier er i tillegg bekymret for om de er gode nok til å bygge nettverk med andre, viser den samme undersøkelsen. Ifølge Basma peker dette på viktigheten av hvorfor kompetanseheving og nettverksbygging er en verdifull investering for unge i arbeidslivet.

Hvorfor unge bør investere i egen kompetanse

Frida Basma, NITOs karriereekspert, gir deg fem grunner:

1. Tett kompetansegapet mellom studier og arbeidsliv

Som fersk i arbeidslivet kan du oppleve et gap mellom det du lærte under studiene og den kompetansen som kreves i arbeidslivet.

Eksempler kan være at deler av utdanningen allerede er utdatert eller at bedriften du blir ansatt i bruker andre arbeidsmetodikker.

For å tette dette gapet krever det at du eller din arbeidsgiver aktivt tar eierskap og sørger for at du får kompetansehevende tiltak som gir deg den nødvendige spesifikke kompetansen.

2. Bygg karriere og få nye jobbmuligheter

For å være relevant, konkurransedyktig og i stand til å navigere i et landskap av nye muligheter, er livslang læring ikke lenger et valg.

Som ung er det lett å tenke at du har all tid i verden, men i et arbeidsmarked i rask endring hvor blant annet automatisering og kunstig intelligens omformer mange bransjer, er det å holde seg oppdatert med fersk kunnskap og ferdigheter avgjørende uansett alder.

Kompetansehving er ikke bare en måte å sikre relevans i et raskt skiftende arbeidsmarked på, men også en gylden mulighet til å forme sin egen karriere.

Ved å ta videreutdanning og få spesialiserte ferdigheter kan unge skille seg fra andre kandidater i arbeidsmarkedet og til en viss grad kompensere for manglende arbeidserfaring. Dette gjør dem til et mer attraktivt valg for arbeidsgivere.

3. Høyere lønn

Investering i kompetanseheving er ofte direkte knyttet til potensialet for høyere lønn. Dette gjelder spesielt i teknologi- og ingeniørbransjen, hvor behovet for oppdatert ekspertise er kontinuerlig og etterspurt.

Ved å vise til nyervervet kunnskap og kompetanse kan unge arbeidstakere forhandle om bedre lønnsvilkår eller kvalifisere seg til høyere betalte stillinger.

4. Verdifull nettverksbygging

Å delta på kurs og konferanser gir deg en unik mulighet til å bygge et profesjonelt nettverk. Nettverket kan være uvurderlig for framtidig karriereutvikling, åpne opp for nye jobbmuligheter, samarbeid og mentorskap. 

Ved å kombinere kompetanseheving med strategisk nettverksbygging, sikrer du at du holder deg faglig oppdatert, samtidig som du bygger relasjoner med likesinnede personer i din bransje. På sikt kan dette gi deg spennende jobbmuligheter og en gylden anledning til å få praktisert din faglige ekspertise i engasjerende miljøer. 

5. Personlig vekst og utvikling

Læring og kompetanseutvikling kan være en stor kilde til personlig utvikling, og bidra til mestring og økt selvtillit. Samtidig fører det ofte til økt jobbtilfredshet, motivasjon og et mer engasjerende arbeidsliv.

Å investere i sin egen kompetanse tidlig i karrieren legger i tillegg et godt grunnlag for et yrkesliv fylt med målrettet læring, hvor evnen til å tilpasse seg og holde seg oppdatert i et stadig skiftende arbeidsliv blir en naturlig del av ens personlige og profesjonelle identitet.

Kompetanseheving er ikke bare en investering i faglig og personlig utvikling, men også i unge voksnes evne til å navigere i et komplekst og stadig endrende arbeidsmarked.Frida Basma, Karriereekspert i NITO

NITO tilbyr fagkurs og fagnettverk

- NITO sitt tilbud om fagkurs og nettverk gir medlemmene en unik mulighet til å holde seg oppdatert og relevant i sine felt, sier Basma.

Som medlem kan du gratis bli med i flere nettverk eller lage et nytt fagnettverk, slik at du kan holde deg oppdatert på ditt fagområde og møte likesinnede.

NITO har kurs og arrangementer innen flere fagområder.

Savner du kurs i vår kursportefølje og har innspill til kurs eller sertifiseringer NITO burde tilby, oppfordrer Basma deg til å sende .

Kan arbeidsgiver betale?

- Husk å spørre om arbeidsgiveren din har mulighet til å betale for kurs eller sertifiseringer du skal ta, tipser Basma.

Hun sier videre at det er smart å tenke gjennom hvordan kompetansehevingen du ønsker å ta er positivt for bedriften du er ansatt i. Avslutningsvis sier Basma at du i tillegg gjerne bør komme med forslag til hvordan du kan dele den nye kunnskapen med kollegaer og innad i bedriften.

Se alle kurs og arrangementer

Meld deg inn i NITOs fagnettverk