Kjøp el-sparkesykkelforsikring hos Tryg

El-sparkesykkel er omklassifisert til «liten elektrisk motorvogn» og derfor nå omfattet av bilansvarsloven, noe som har gitt nye regler for bruk av el-sparkesykkel:

  • El-sparkesykler har samme promillegrense som bil (0.2)
  • Nedre aldersgrense for bruk er tolv år
  • Barn under 15 år må bruke hjelm

Ansvarsforsikringen du må ha (samme ansvarsforsikring som er lovpålagt for bil) dekker skader på fører, personer, andre kjøretøy, gjenstander og bygninger. Har du ikke tegnet den lovpålagte ansvarsforsikringen om en ulykke skjer, er du selv ansvarlig for erstatningsbeløpene, noe du kan bli dømt til å betale, noe som kan utgjøre store summer.

1. januar ble det lovpålagt å tegne ansvarsforsikring for el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy som hoverboard og segway på lik linje som du må for bil.

Mer om reglene – vær obs på dette

  • Lovbestemmelsen om forsikringsplikt gjelder el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy som kjører mellom 10-20 km/t
  • Elektriske kjøretøy som kjører under 10 km/t er regnet som leketøy og er dekket av innboforsikring og reiseforsikring. Et annet unntak er el-sykkel som fremdeles regnes som sykkel.
  • Regelen om at el-sparkesykkel ikke skal kunne gå over 20 km/t innebærer at kjøretøy som kan endre maksimal hastighet til mer enn 20 km/t via app eller andre løsninger er ulovlige. Du får ikke kjøpt ansvarsforsikring på disse kjøretøyene. De er heller ikke dekket av en innbo-, reise- eller verdigjenstandforsikring.

Forsikring for el-sparkesykkel er klar

Tryg er NITOs partner på forsikring og har utviklet en god el-sparkesykkelforsikring.

Øyvind Stolpe foto Tryg.JPG

- Tryg lanserte på tampen av fjoråret el-sparkesykkelforsikring som dekker den lovpålagte ansvarsforsikringen og hvor du også kan velge å kjøpe kasko- og førerulykkesforsikring, sier Øyvind Stople (bildet), produktsjef i Tryg.

Les mer og kjøp el-sparkesykkel hos Tryg

Husk medlemmer i NITO har 30 prosent rabatt på forsikringer hos Tryg.

El-sparkesykkelforsikringen fra Tryg inneholder den lovpålagte ansvarsforsikringen som dekker inntil 100 millioner kroner på tingsskade og ubegrenset på personskader. I tillegg kommer det noen valgfrie tilleggsdekninger.

  • Ansvarsdekning – obligatorisk
  • Kaskodekning – valgfritt
  • Førerulykke – valgfritt
  • 30 prosent rabatt for NITO-medlemmer

Se også:

Viktig å vite om el-sparkesykkel (tryg.no)

Nye regler for el-sparkesykkel (tryg.no)