Tryg og NITOs forsikringsrådgivere vil hjelpe deg å avdekke behov og tilpasse forsikringer til din livs- og familiesituasjon.

Vårt råd er enkelt: Snakk med oss, da vel!

Her får du noen tips om hvorfor det er viktig å ha personforsikring. 

NITO Personforsikring – økonomisk trygghet

Har du god lønn, familie, bolig og/eller høy gjeld? Da bør du ha forsikringer som bidrar til å sikre økonomi og livsstil dersom noe skulle skje.

NITO-medlemmer har veldig gode fordeler på ulykke-, uføre- og livsforsikring i samarbeid med Tryg. Du skal lete lenge etter en bedre avtale som privatperson. 

Hvorfor uføreforsikring?

Hvis du blir varig ufør kan inntekten din stupe. Folketrygden dekker normalt ikke fullt ut det du tjener i dag, og jo høyere lønn, dess større blir inntektstapet.

Tjener du for eksempel 700.000 kroner kan inntekten din fort halveres hvis noe skulle skje.

Hva slags uføreforsikring du skal kjøpe og hvor høy forsikringssum du bør ha henger sammen med både inntekt, familiesituasjon og størrelse på gjelden din. Er du i etableringsfasen trenger du kanskje en høyere uføreforsikring enn dersom barna har flyttet ut.

Fordeler med NITO Uføreforsikring Ekstra

  • Kan kjøpes for NITO-medlem
  • Gir utbetaling dersom fra 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
  • Fritatt for inntektsskatt
  • Du bestemmer forsikringssummens størrelse
  • Består av to utbetalinger (månedlig og engangsutbetaling)

Hvor stort inntektstap tåler du? Les mer om NITO Uføreforsikring Ekstra

Hvorfor livsforsikring?

Er du enslig trenger du kanskje ikke en livsforsikring akkurat nå, men har du familie og gjeld kan det at du faller bort få store økonomiske konsekvenser for familien. En livsforsikring kan gi de etterlatte muligheten til å beholde boligen og opprettholde samme levestandard hvis du faller fra.

Fordeler med NITO Livsforsikring

  • Gir skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall
  • Kan kjøpes for medlem og ektefelle/samboer
  • Bestem forsikringssummens størrelse
  • Bestem hvem forsikringen skal utbetales til (ektefelle/samboer eller barn)

Forsørger du flere enn deg selv? Les mer om NITO Livsforsikring

Kontakt oss, da vel!