De færreste av NITOs medlemmer får lønnstillegg etter de sentrale lønnsoppgjørene. Lønnsforhandlingene for de fleste medlemmer skjer i den enkelte virksomhet, det vil si at når lønnsforhandlingene skjer lokalt er det NITOs tillitsvalgte og bedriftsgrupper som gjennomfører forhandlingene.

- Da har de en rekke redskap i verktøykassa som de kan benytte når de skal forberede og bygge opp argumentasjon, lage krav og skape forventninger inn i lønnsforhandlingene, sier Øyvind Kyrkjebø, seniorrådgiver og fagansvarlig for NITO Privat.

Et av de viktigste verktøyene de tillitsvalgte har i lønnsforhandlingene er NITOs lønnsstatistikk 

- Ofte vil den viktigste forutsetningen i en lønnsforhandling, i hvert fall i privat sektor, være bedriftens økonomi, konkurransesituasjon og produktivitet. Kyrkjebø påpeker imidlertid at for at bedriftene skal kunne holde på arbeidskraft og rekruttere nye folk, så er det viktig å ha et lønnsnivå som er attraktivt.

- Det ser vi særlig nå, når arbeidsmarkedet begynner å se lysere ut. Våre medlemmer er mer åpne for å flytte på seg, samtidig er det å beholde spesialister og de som kjenner bedriften, med på å sikre videre god drift. Dette vet våre tillitsvalgte, som derfor har lønnsstatistikken som et av sine viktigste verktøy.

Viktig verktøy for medlemmene

Det andre hovedbruksområdet for NITOs lønnsstatistikk er for NITOs medlemmer.

- Lønnsstatistikken er nyttig for deg når du selv har behov for, eller ønsker å gjøre en vurdering av hvordan lønna di er sammenlignet med markedet, sier Kyrkjebø.

Det gjelder typisk i forbindelse med bytte av jobb, hvis man har fått mer ansvar eller hvis man skal ha en lønnssamtale.

- For de fleste er jo lønn viktig, så det å ha kjennskap til lønnsstatistikken vil være en stor fordel. Da kan man benytte NITOs lønnsstatistikk for å finne ut hva markedslønna er for sammenlignbare stillinger i andre bedrifter.