- Lønnsstatistikken er nyttig for deg når du selv har behov for, eller ønsker å gjøre en vurdering av hvordan lønna di er sammenlignet med markedet, sier Øyvind Kyrkjebø, seniorrådgiver og fagansvarlig for NITO Privat.

Det gjelder typisk i forbindelse med bytte av jobb, hvis man har fått mer ansvar eller hvis man skal ha en lønnssamtale.

- For de fleste er jo lønn viktig, så det å ha kjennskap til lønnsstatistikken vil være en stor fordel. Da kan man benytte NITOs lønnsstatistikk for å finne ut hva markedslønna er for sammenlignbare stillinger i andre bedrifter.

Viktig verktøy for tillitsvalgte 

De færreste av NITOs medlemmer får lønnstillegg etter de sentrale lønnsoppgjørene. Lønnsforhandlingene for de fleste medlemmer skjer i den enkelte virksomhet, det vil si at når lønnsforhandlingene skjer lokalt er det NITOs tillitsvalgte og bedriftsgrupper som gjennomfører forhandlingene.

- Da har de en rekke redskap i verktøykassa som de kan benytte når de skal forberede og bygge opp argumentasjon, lage krav og skape forventninger inn i lønnsforhandlingene, sier Kyrkjebø.

Et av de viktigste verktøyene de tillitsvalgte har i lønnsforhandlingene er NITOs lønnsstatistikk 

- Ofte vil den viktigste forutsetningen i en lønnsforhandling, i hvert fall i privat sektor, være bedriftens økonomi, konkurransesituasjon og produktivitet.

Kyrkjebø påpeker at for at bedriftene skal kunne holde på arbeidskraft og rekruttere nye folk, så er det viktig å ha et lønnsnivå som er attraktivt.

- Det ser vi særlig nå, når arbeidsmarkedet begynner å se lysere ut. Våre medlemmer er mer åpne for å flytte på seg, samtidig er det å beholde spesialister og de som kjenner bedriften, med på å sikre videre god drift.