- Vi er på full fart inn i julebordsesongen og vi vet at når det blir servert alkohol i arbeidsrelaterte situasjoner, kan dette medføre en økt risiko for uønskede situasjoner som trakassering, sier NITO-advokat Marianne Kjellsen. 

Julebord uten logo.jpg

- Vi skal ha det gøy på julebord, men selvfølgelig skal vi respektere andres grenser. Et julebord i regi av arbeidsgiver, er en jobbarena og hvordan du oppfører deg her, kan få konsekvenser for arbeidsforholdet ditt. Ikke glem det, selv om det er sent på kvelden, minner Kjellsen om.

Når kan du definere noe som seksuell trakassering?  

- Det er lov med seksuell oppmerksomhet, det er lov å flørte, men grensen kan sies å gå der denne oppmerksomheten blir plagsom eller uønsket, forklarer hun. 

Ifølge arbeidstilsynet er seksuell trakassering uønsket seksuell oppmerksomhet som er krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. 

Hva gjør du hvis du opplever seksuell trakassering? 

  1. Vær bevisst på egne grenser 

  2. Si ifra til arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud, eller noen andre du har tillit til

  3. Skriv ned hva som skjedde. Det kan være lurt å skrive ned hva du opplevde nokså raskt etter hendelsen. Hvilken dag, klokkeslett og på hvilket arrangement skjedde hendelsen? Tenk også etter om det var noen i nærheten som kan ha sett noe?

  4. Arbeidsgiver har ansvar for å håndtere saken på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Forholdene må kartlegges og involverte parter må få mulighet til å forklare seg. En reaksjon kan være alt fra en advarsel eller omplassering, til en avslutning av arbeidsforholdet ved oppsigelse eller avskjed.  

  5. Hvis arbeidsgiver ikke håndterer saken, ta kontakt med NITO-advokatene. Dette er en medlemsfordel NITO-medlemmer har. 

  6. Hvis du mener at du er blitt utsatt for seksuell trakassering kan du også sende saken til Diskrimineringsnemda som kan ilegge den som har trakassert og eventuelt arbeidsgiver et oppreisnings- og erstatningsansvar, hvis nemda finner det bevist at seksuell trakassering har funnet sted. 
Marianne Kjellsen.jpg
NITO-advokat Marianne Kjellsen. 

Arbeidsgiver er ansvarlig 

- Etter likestillings- og diskrimineringsloven skal alle arbeidsgivere aktivt arbeide mot trakassering, forklarer Kjellsen. 

- Dette kan bety at arbeidsgiver i forkant av et julebord har foretatt en risikoanalyse og funnet at det er risiko for trakassering og derfor tar sine forhåndsregler, som for eksempel å utarbeide retningslinjer for hvordan man skal opptre ovenfor hverandre i sosiale sammenhenger som er jobbrelaterte.

- Arbeidsgivere som ikke ivaretar plikten til å hindre krenkelser og seksuell trakassering, kan risikere ansvar for erstatning og oppreisning. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tips til hvordan arbeidsgiveren din kan forebygge og håndtere seksuell trakassering

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv