Bygningsingeniører liste FOTO Getty Images.jpg

- Har du gode kolleger, interessante oppgaver og en god arbeidsplass der lederne lytter til deg og gir deg tillit, er det viktige ting å ta vare på. Men hvis du mistrives og opplever at du har en arbeidsgiver som ikke gjengjelder din lojalitet i arbeidsforholdet, bør du kanskje vurdere å bytte jobb. Et jobbytte kan også gi deg et lønnshopp.

- Mange får dessuten god uttelling av å bytte jobb internt i virksomheten de jobber i. Du har lov å si til din leder at du har ambisjoner om å utvikle deg og ta på deg nye oppgaver i virksomheten. Stort sett ønsker arbeidsgiver å hjelpe deg hvis han eller hun kan.

Det er Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO, som her utfordrer bygningsingeniører som ønsker endring i arbeidshverdagen og samtidig høyere lønn.

Jan Pieter innendørs liste.jpg
Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO. 

Groenhof ønsker ikke at ingeniører skal forsvinne ut av sitt yrke, men viser til at flere ingeniører innen bygg og anlegg som har justert på sin karriere også får mer utbetalt hver måned. 

- Har du tenkt på at du kanskje kan gjøre en endring i karrieren din og bli sivilarkitekt, organisasjonsrådgiver eller personal- og karriereveileder? Din bakgrunn som ingeniør gir fleksibilitet og mer verdi inn i mange yrker - ikke minst innen ledelse. Disse eksemplene på karriereløp vil kunne gi deg betraktelig høyere lønn, sier Groenhof. 

Hvem er lønnsvinnerne?

Tall fra SSB for ingeniører og teknologer bekrefter at jobbytte ofte gir lønnsmessig uttelling. Utregninger over en femårs periode (2016 til 2021) viser følgende:

  • Bygningsingeniørene som ble administrerende direktør fikk en gjennomsnittlig heving i månedslønn på 46,1 prosent, viser SSBs tall
  • Trer du inn i en sivilarkitektstilling har det gitt en økt gjennomsnittlig månedslønn på 36,1 prosent over fem år
  • Til sammenligning fikk 8426 bygningsingeniører som forble i stillingen, altså ikke byttet jobb, 20,6 prosent gjennomsnittlig lønnsvekst i samme periode. Utvalget inkluderer bygningsingeniører som er NITO-medlemmer og de som ikke er det. 

Se full oversikt over SSBs lønnsstatistikk nederst i saken. 

NITO er støttespiller for ingeniører uansett yrke og karrierevei

- I all lønnsstatistikk består en del av lønnsveksten i endringer som følge av at folk har byttet beite, sier Groenhof.

- De færreste blir lønnsvinnere av å stå hele yrkeslivet i samme jobb. 

- NITO ønsker å hjelpe deg uansett om du velger å bli der du er eller om du finner en ny jobb. NITOs arbeidslivseksperter og jurister kan gi råd som angår din karriere om du trenger det.

Lønnsutvikling for bygningsingeniører som har byttet jobb

Tabellen viser lønnsutvikling for arbeidstakere som var registrert som bygningsingeniør hos SSB i 2016:

* bonus er også inkludert i gjennomsnittlig månedslønn i tabellen