Magne Nordtveit ved skrivepult

Magne Nordtveit (bildet) er tech lead i IT-selskapet Cegal AS sin avdeling Karmøy. Han har overordnet ansvar for teknologi og IT-arkitektur i produktet Cegal Energy Settlement og er mentor for utviklerne i sitt team.

- Vi lager blant annet applikasjoner for kartlegging av geodata på havbunnen, sier han. - For skoler og barnehager lager vi apper om planlegging av timeplaner, bemanning og oppfølging rundt eksamen.

Ser fram til lønnsoppgjøret

Bedriftsgruppen i Cegal som IT-ingeniøren leder, består av 80 medarbeidere. Nordtveit leder også tariffutvalget for privat avtaleområde i Nordhordland og Sunnhordland.

12.-13. mars er han å finne på Quality Airport Hotel Gardermoen der NITO arrangerer sentrale tariffkonferanser. Her legges grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

- Det er svært givende å være tillitsvalgt, og jeg gleder meg til NITOs sentrale tariffkonferanser, sier han.

- Å jobbe med lønn og avtaleverket rundt dette er spennende.

- På lik linje med at vi i mitt selskap bidrar til å gjøre hverdagen bedre og enklere for ansatte i en bedrift, så skal også det å være tillitsvalgt gjøre nettopp det. Vi jobber for at medarbeidere og alle som er omfattet av avtaleverket skal få en bedre hverdag. Dette gir virkelig mening for meg!

- Som leder av det lokale tariffutvalget er det viktig å legge til rette for nettverksbygging blant bedriftsgruppeledere. Slik bygges kompetanse, sier han.

- God kunnskap om lokale forhold er viktig. Gjennom erfaringsutveksling sørger vi for bedre prosesser i bedriftene. Spesielt gjelder dette for lønnsforhandlinger.

En kanonmulighet for nettverksbygging

- Å delta på sentral tariffkonferanse er en kanonmulighet til å bygge nettverk med utrolig kjekke folk fra hele landet.

- Du møter andre som vil finne de beste argumentene og se de beste løsningene for sin bedrift.

- I år er det også valg av nytt tariffutvalg. Da forventer jeg gode diskusjoner og gode kandidater.

- Tariffutvalget tar opp saker det er viktig å debattere. Reisetid er i vinden som aldri før. Det handler om hva som regnes som arbeidstid og kompensasjon med tanke på reisetid. Vi må se på hva som er handlingsrommet, hvordan styrke særavtaler, og hvordan tvinge dette gjennom hos bedriftene.

Derfor skal du delta på sentrale tariffkonferanser

- Dersom du, eller en du vet om, er nysgjerrig på tariffspørsmål og bryr seg litt om å videreutvikle hvordan jobbe med lønn på arbeidsplassen, så er det kjennetegn på folk som bør sendes.

- En «spire» som kommer rett fra studentlivet som viser interesse for lønnsspørsmål kan være en fantastisk ressurs, sier Nordtveit.

- De unge har nye spennende vinklinger. Nye måter å tenke på kan stimulere til gode nyvinninger. Unge medarbeidere kommer inn med andre rammer enn det de som har sittet der lenge har.

Det er NITOs avdelinger, etats- og konserngrupper og helseforetak som oppnevner representanter til NITOs sentrale tariffkonferanser. 

Nå skal jaktturen bli enda bedre

Nordtveit er glad for å være NITO-medlem. Å engasjere seg på ulike nivåer gir han mye. Han er også flittig bruker av økonomiske fordeler NITO-medlemskapet gir.

- Bankavtalen med Nordea benytter jeg, og selvsagt har jeg forsikringene mine hos Tryg.

- Det hender også at NITO-rabatten på hotell gir meg en lavere pris enn jeg normalt ville fått, sier han.

- For ikke lenge siden tok jeg jegerprøven og deltok på min første jakt. Jeg forstår at NITO-medlemmer får rabatt hos nettbutikken fjellsport.no. Nå skal jeg jammen ta en sjekk der, kanskje bidrar det til at neste jaktopplevelse blir enda bedre!

Se alle medlemsfordeler