Vigdis Trulsen Texmon listebilde  .jpg

NITO lager årlig lønnsstatistikk for medlemmene sine innenfor alle avtaleområder: Privat, stat, kommune, Samfunnsbedriftene og Spekter 1-13. Det gir NITO-medlemmer mulighet til å utføre lønnssammenligninger, registrere egen lønn og laste ned statistikkhefter på min side.

- Vi har innsamling en gang i året, og svarprosenten ligger på rundt 71 prosent. Det er ganske høyt for å være en fagforening, men vi skulle selvfølgelig ønsket at enda flere yrkesaktive medlemmer svarte. Jo høyere svarprosent, jo bedre produkt, sier Vigdis Texmon.

Texmon jobber som seniorrådgiver i NITO, og har med unntak av et par avbrekk hatt hovedansvaret for NITOs lønnsstatistikk siden 1998.

Finn din verdi med NITOs lønnskalkulator

I enhver sitasjon der du skal forhandle lønnen din er det viktig å ha oversikt over hva som er det reelle gjeldende lønnsnivået. Derfor lager NITO årlig lønnsstatistikk for sine medlemmer innenfor alle avtaleområder.

- Det er viktig at du kjenner det gjeldende lønnsnivået på den typen jobb du utfører. Både så du slipper å be om altfor lite og kommer tapende ut av det, eller at du har en helt urealistisk forventing som gjør at du aldri kan bli helt fornøyd, poengterer Texmon.

Den enkleste måten for NITO-medlemmer å finne ut hva de burde ligge på i lønn er NITOs lønnskalkulator.

- Lønnskalkulatoren har veldig mange kriterier man kan filtrere på, for eksempel alder, utdanning, ansiennitet, NITO-avdeling (tidligere fylkesinndeling), arbeidsområde, NACE-kode (næringsgren), om du har rett til overtid eller ikke, og så videre.

- Det blir veldig mange kriterier til sammen, så hvis du legger inn mange kriterier på en gang kan det bli for få som er like deg. Er det færre enn fem blir utvalget for lite, og da gir ikke lønnskalkulatoren ut tall, forklarer hun.

Bonus og variabel overtid

Til motsetning fra Tekna, så har ikke NITOs lønnsstatistikk for privat sektor inkludert bonus i sitt lønnsbegrep.

- Det bidrar til å dra deres tall litt opp og våre litt ned. Grunnen til at vi har valgt å ikke inkludere det, er at det er et årlig varierende siffer som avhenger av hvordan bedriften har gjort det. Vi ser ikke på det som lønn, men heller noe ekstra, forklarer Texmon.

Det samme gjelder variabel overtid.

- Variabel overtid er ikke inkludert i tallene. Noen har ikke rett til overtid, mens andre har fast overtid inkludert i lønnen deres, altså at de har lagt til grunn at de får en viss overtidsdekning i lønnen sin.

God lønnsutvikling for NITO-medlemmer

Den generelle lønnsutviklingen for NITOs medlemmer i privat sektor har over veldig mange år holdt tritt med utviklingen på folketrygdens grunnbeløp, som gir et bilde av den totale lønnsutvikling i samfunnet.

- Lønnsutvikling for våre medlemmer er på linje med, og tidvis litt over den generelle lønnsutviklingen i Norge.

NITOs lønnsstatistikk er også et viktig verktøy for arbeidsgivere, og NITO selger privatstatistikken til arbeidsgivere som har abonnementsordning.

- Mange ønsker å se våre tall for å vite hva de skal legge til grunn når de ansetter folk og skal forhandle om lønn, avslutter hun.