Bygningsingeniører2 liste FOTO Getty Images.jpgHvor arbeidsplassen din er har betydning for hvor mye du får i månedslønn. Statistikk fra SSB viser forskjeller i hva bygningsingeniører tjener, per kommune og per fylke.

Disse faktorene setter standarden for lønningene

- Det kan være gode grunner til at det er fylkesvise forskjeller. Bo- og levekostnader påvirker ofte lønnsnivå og skaper forskjeller mellom byer og i distriktene. Derfor er lønningene normalt høyere i store byer som Oslo, sier Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO.  

- Det er også en sammenheng med lønnsnivå og hva slags virksomheter som finnes i fylket. Store hjørnesteinsbedrifter i mindre lokalsamfunn kan sette standarden for regionale forskjeller.

Jan Pieter innendørs liste.jpg
Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO.

- Hvis virksomheten du jobber i sliter med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, kan det være verdt å gjøre ledelsen oppmerksom på regionale forskjeller, oppfordrer Groenhof.

10.000 kroner i forskjell

Oslo ligger på topp på statistikken med en gjennomsnittlig månedslønn på 64.040 kroner i 2021. Jobber du i Troms og Finnmark må du regne med å få nesten 10.000 kroner mindre i gjennomsnittlig månedslønn. I 2021 var lønningene her 54.680 kroner.

I 2021 var utbetaling av gjennomsnittlig bonus i Oslo 1820 kroner, mens bygningsingeniørene i Troms og Finnmark fikk 840 kroner.

Tabellen nedenfor viser oversikt over gjennomsnittlig månedslønn i alle kommuner. Denne statistikken gjelder alle bygningsingeniører som SSB har registrert i 2021, ikke bare NITO-medlemmer.

Gjennomsnittlig månedslønn 


Tall fra SSB. Bygningsingeniører i 100 % yrkesaktiv stilling. Gjennomsnittlig månedslønn inkluderer bonus, men ikke overtid.

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)