- I kursene jeg holder om lønnssamtaler, spør jeg ofte deltakerne om de snakker med sine kollegaer om lønn. Det er det få som gjør, særlig i privat sektor, men det er det kun arbeidsgiver som tjener på, sier Øyvind Kyrkjebø, seniorrådgiver i NITOs forhandlingsavdeling.

Han oppfordrer alle til å ta en prat med kollegaer om lønn, siden det alltid er nyttig å vite omtrent hva andre i tilsvarende stillinger tjener. Kyrkjebø understreker imidlertid at det krever at man er innforstått med og aksepterer at lønnsfastsettelsen er individuell og differensiert, og at ikke alle skal ligge likt. 

- Synes du det er ukomfortabelt å snakke om egen lønn med kollegaer, er det desto viktigere å rapportere inn egen lønn til NITO. I lønnsstatistikken er alt anonymisert, og er derfor indirekte den ufarlige måten å snakke med kollegaene dine om lønn på.

Sjekk om du tjener mer eller mindre enn andre på din alder

Du kan også sammenlikne deg med andre i ulike tariffområder.

Prøv NITOs lønnssammenlikning

I NITOs avansert lønnskalkulator kan du sammenlikne din lønn med andre. 

- Lønnsstatistikken er nyttig for det enkelte NITO-medlem når man selv har behov for eller, ønsker å gjøre en vurdering av hvordan lønna er sammenlignet med markedet, sier Kyrkjebø.

Det gjelder typisk i forbindelse med bytte av jobb, hvis man har fått mer ansvar eller hvis man skal ha en lønnssamtale.

- For de fleste er jo lønn viktig, så det å ha kjennskap til lønnsstatistikken vil være en stor fordel. Da kan man benytte NITOs lønnsstatistikk for å finne ut hva markedslønna er for sammenlignbare stillinger i andre virksomheter.