Tor Asbjørn Bjørnstad
Tor Asbjørn Bjørnstad, bedriftsrådgiver i NITO Sør.

Vi ser en klar trend i retning av at særlig utenlandskeide bedrifter i større grad enn tidligere ikke alltid vil forholde seg til, forstå eller respektere avtaleverket vårt, sier bedriftsrådgiver i NITO Sør, Tor Asbjørn Bjørnstad.

Det kan for eksempel gjelde tariffavtalene vi har som sier at det skal gjennomføres årlige lokale lønnsforhandlinger.

I andre tilfeller igjen skal resultatet av en eventuell lokal lønnsforhandling gjerne godkjennes ved hovedkontor i utlandet.

Han forteller også at flere selskaper også har interne HR-systemer som inkluderer systemer for lønnsinnplassering, og også benytter lønnsstatistikk på tvers av landegrenser med helt andre vilkår og kriterier enn det NITO og andre statistikker bruker.

- Vi ser det også på andre nivåer enn bare lønnsforhandlinger, sier Bjørnstad. I utenlandskeide selskaper kan man nok oftere oppleve at mange beslutninger er tatt på enten konsern- eller bedriftsnivå før ledelsen inkluderer tillitsvalgte. Da handler det ikke om drøftinger og inkludering av tillitsvalgte, men rent diktat.

Kompliserer tillitsvalgtrollen

- Dette er elementer som gjør det mer komplisert å være tillitsvalgt, særlig i en forhandlingssituasjon.

Vi opplever jo oftere, men langt ifra alltid, at tillitsvalgte i utenlandskeide virksomheter oppfatter den utenlandske ledelsen som mer hierarkisk og byråkratisk, og mindre villige til å lytte til råd og innspill fra tillitsvalgte.

Heldigvis ser vi at NITO som fagorganisasjon også baner vei: - Det er også slik at norske arbeidsgivere i utenlandskeide selskaper nyter godt av et samarbeid med NITO, siden vi også er en støttespiller og en buffer for dem med tanke på å få utenlandske eiere til å forstå og akseptere den norske arbeidsmodellen, avrunder Bjørnstad.