Synes du det høres spennende ut å bidra til at ungdom i Nord-Ghana skal få yrkesopplæring og inntekt? Master med mening-programmet gir deg denne muligheten. 

Søk om Master med mening

Teknisk masteroppgave om drivhus og kompetansedeling i Nord-Ghana

Marianne Nilsen Sturmair (bildet), daglig leder i Ingeniører uten grenser (IUG) forteller at de ser etter ingeniørstudenter som skal levere sin masteroppgave.

Marianne-Nilsen-Sturmair.jpg

Opplegget er basert rundt IUGs samarbeidspartner, Trax Ghana, som jobber med lokalmiljøet i Nord-Ghana, og som har fokus på utdanning og kvinners rettigheter.

- De har sett at ekstra tiltak må til for å forhindre at jenter i 12-18 årsalderen ikke faller ut av skolen på grunn av graviditet, og at drivhusene er en viktig del av deres samfunnssenter hvor utdanning, kapasitetsbygging, bærekraftig landbruk og likestilling er i fokus.

- Vi har sikret finansiering til å bygge to drivhus som skal bidra til at ungdom i området får yrkesopplæring og inntekt, takket være blant andre NITO. Drivhusene er knyttet til en tomt som eies av Trax i Nord-Ghana. Her har det har blitt bygget en geitegård basert på et innovativt stipendprogram, forteller Sturmair.

Hun legger til at alle FNs bærekraftsmål henger sammen og påvirker hverandre. Ved å sikre bedre helse, utdanning og anstendig arbeid vil man også sikre høyere grad av likestilling mellom kjønnene.

- Dette vil gi deg en helt unik erfaring. Vi oppfordrer studenter fra alle tekniske fagretninger til å ta kontakt.

Mulighetene er mange

Selve masteroppgavene står du som student fritt til å velge en inngang på, så lenge den er relatert til bygging av drivhusene og kommer samarbeidsorganisasjonen til gode. På søknadssiden listes det opp noen forslag:

  • Bygg og konstruksjon: Detaljprosjektering og tekniske tegninger samt ferdigstilling (herunder kvalitetssjekk av materialer og konstruksjon) av to drivhus i Nord-Ghana.
  • Vann og sanitær: System for innsamling av regnvann samt vannrensing kan også være et relevant tema. Nord-Ghana er et svært tørt område, så det er viktig å optimalisere bruken av de begrensede ressursene som er tilgjengelige.
  • Ren energi: Vi ser etter ingeniør/elektro-studenter som kan bidra til å koble drivhusene til eksisterende solcellepaneler, og være med på utviklingen av en “ladestasjon” der lokalsamfunnet kan lade sine batterier ved Trax solcellepaneler.
  • Matproduksjon og landbruk: Effektiv utnyttelse og dyrking i drivhusene og tomten generelt vil også være nyttig for prosjektet.