Ung mann_shutterstock_444357421.jpg

Flyttet hjemmefra

Når du flytter hjemmefra, er det én ting du absolutt bør ha: innboforsikring. I tillegg er det smart å ha en helårs reiseforsikring, og en ulykkesforsikring. 

I mange tilfeller er du dekket av innbo- og reiseforsikringen til foreldrene dine fram til du når en viss alder, så lenge du har samme folkeregistrerte adresse som dem. Hvis du endrer din folkeregistrerte adresse, må du kjøpe forsikring selv.

Skal du kjøpe i stedet for å leie? Da har vi flere anbefalinger lenger ned i saken.

Hvorfor innboforsikring

Verdien av alle tingene dine er ofte mye større enn du tror. Både møbler, klær, teknologi, sportsutstyr, bilder og andre bruksgjenstander inne i boligen er dekket av innboforsikringen.

Med NITO Innboforsikring er tingene dine sikret mot brann, tyveri, naturskade og ikke minst plutselige hendelser i og utenfor hjemmet.

NITO-medlemmer har egne priser og bedre vilkår på sin innboforsikring hos Tryg.

Du bør absolutt ha en innboforsikring.

Få NITO Innboforsikring til medlemspris

Hvorfor reiseforsikring

En helårs reiseforsikring er definitivt en veldig god investering.

Med NITO Reiseforsikring er du dekket hver dag hele året, selv når du bare skal en tur på butikken. Blir du frastjålet mobilen eller sekken når du er en tur i byen kan du få dette erstattet gjennom forsikringen. Du er også dekket for reiser i både Norge og utlandet som varer inntil 90 dager.

Er du under 36 år får du ekstra lav pris.

Få NITO Reiseforsikring til medlemspris

Hvorfor ulykkesforsikring

Blir du alvorlig skadet i en ulykke er en ulykkesforsikring veldig godt å ha.

NITO Ulykkesforsikring dekker deg uansett om ulykken skjer hjemme eller ute. Forsikringen kan gi en engangsutbetaling ved invaliditet, dekke utgifter til behandlinger og i tillegg utbetale dagpenger ved sykehusopphold som varer mer enn fem dager.

Ønsker du å være ekstra godt dekket, kan det være verdt å vurdere NITO Utvidet ulykkesforsikring.

Er du usikker på hvilken ulykkesforsikring du skal velge, er det kanskje best å snakke med en rådgiver slik at du ikke kjøper mer enn du trenger.

Få NITO Ulykkesforsikring til medlemspris

 

Blitt samboer

Skal du flytte sammen med kjæresten din, er det lurt å tenke felles forsikringer. Det kan dere spare penger på. I stedet for å ha hver deres reiseforsikring, vil det nok lønne seg å kjøpe reiseforsikring for familie.

Med samme folkeregistrerte adresse trenger dere også bare én innboforsikring.

En ulykkesforsikring som dekker flere enn bare én person er også lurt for å sikre økonomien dersom en ulykke skulle gjøre dere helt eller delvis invalide.

Hvorfor innboforsikring

Verdien av alle tingene dine er ofte mye større enn du tror. Både møbler, klær, teknologi, sportsutstyr, bilder og andre bruksgjenstander inni boligen er dekket av innboforsikringen. Med NITO Innboforsikring er tingene dine sikret mot brann, tyveri, naturskade og ikke minst plutselige hendelser i og utenfor hjemmet.

NITO-medlemmer har egne priser og bedre vilkår på sin innboforsikring.

Du bør absolutt ha en innboforsikring.

Sjekk ut NITO Innboforsikring til medlemspris

Hvorfor reiseforsikring

Har dere hver deres reiseforsikring lønner det seg mest sannsynlig å kjøpe en helårs reiseforsikring for familie.

Med NITO Reiseforsikring er dere dekket hver dag hele året, selv om dere bare skal en tur på butikken. 

Den viktigste delen av en reiseforsikringen er kanskje dekning for hjemtransport ved sykdom, og behandling ved sykdom og skade i utlandet. Er du og samboeren på ferie og må reise hjem tidligere enn planlagt på grunn av sykdom eller skade, får begge dekket hjemreisen.

Hvis sykdom eller skade ender i hjemsendelse før halve ferien er over, får dere i tillegg en kompensasjon for avbrutt reise, eller en erstatningsreise.

NITO Reiseforsikring gjelder på alle reiser i inn- og utland med inntil 90 dagers varighet. Er du under 36 år får du ekstra lav pris.

Få NITO Reiseforsikring til medlemspris

Hvorfor ulykkesforsikring

Blir du alvorlig skadet i en ulykke og ikke kommer deg tilbake i jobb er en ulykkesforsikring gull å ha.

NITO Ulykkesforsikring gir en engangsutbetaling ved invaliditet, dekker utgifter til behandlinger og utbetaler dagpenger ved sykehusopphold. Ønsker du høyere utbetaling hvis du skulle bli utsatt for en ulykke, kan du vurdere en utvidet ulykkesforsikring, men du bør snakke med en rådgiver slik at du ikke kjøper mer enn du trenger.

Tips! Sjekk om du har en ulykkesforsikring via jobben og hvor mye den dekker.

Sørg for at du har en dekning som passer deg og din situasjon, som samboer kan du velge ulykkesforsikring for familie som har høyere utbetalinger.

Det er lurt å sikre økonomien med en ulykkesforsikring.

Få NITO Ulykkesforsikring til medlemspris

Ungt par_shutterstock_160904744.jpgKjøpt bolig

Når du går fra å leie til å eie bør du ha en uføreforsikring som bidrar til at du kan opprettholde livsstilen og bosituasjonen din dersom du blir arbeidsufør. Har du kjøpt bolig sammen med kjæresten, bør du også ha livsforsikring.

Har du kjøpt hus eller rekkehus trenger du både en husforsikring og en innboforsikring. Har du leilighet eller rekkehus i borettslag eller sameie holder det med innboforsikring, men du bør spørre styret om egenandelen på bygningsforsikringen for bruddskade på glassruter, integrerte hvitevarer og sanitærporselen. Er egenandelen høy, bør du vurdere å kjøpe en innboforsikring som dekker dette.

I tillegg vil alltid en reiseforsikring være god å ha.

Hvorfor husforsikring

Uten en boligforsikring kan du bli økonomisk ruinert. Brann, vann og andre naturskader kan gi skader for flere millioner. Det er mulig å kjøpe ekstradekninger for skadedyr, fukt og råte, våtrom, håndverkerfeil og lignende.

Du bør absolutt ha en husforsikring.

Få NITO Husforsikring til medlemspris

Hvorfor innboforsikring

Verdien av alle tingene dine er ofte mye større enn du tror. Både møbler, klær, teknologi, sportsutstyr, bilder og andre bruksgjenstander inne i boligen er dekket av innboforsikringen.

Med NITO Innboforsikring er tingene dine sikret mot brann, tyveri, naturskade og ikke minst plutselige hendelser i og utenfor hjemmet.

NITO-medlemmer har egne priser og bedre vilkår på sin innboforsikring hos Tryg.

Du bør absolutt ha en innboforsikring.

Få NITO Innboforsikring til medlemspris

Hvorfor uføreforsikring

Hvis du blir varig arbeidsufør kan inntekten din stupe. Folketrygden dekker normalt ikke fullt ut det du tjener, og jo høyere lønn, jo større blir inntektstapet. Tjener du eksempelvis 800.000 kroner kan inntekten din bli redusert med 50 prosent.

Når du skal velge rett forsikringssum for en uføreforsikring bør du se det opp mot nåværende inntekt, familiesituasjon og ikke minst størrelse på boliglånet og annen gjeld. Mange har ofte høyere gjeld i etableringsfasen og har dermed behov for en høyere uføreforsikring enn senere i livet.  

Tips! Sjekk om du har en uføreforsikring via jobben din og hvor mye den eventuelt dekker. Sørg for at du har en uføreforsikring som passer deg og din situasjon, det kan fort bli mye mer verdt enn en dyr telefon eller andre tekniske duppeditter.

Du bør absolutt ha en uføreforsikring.

Få NITO Uføreforsikring til medlemspris

Hvorfor livsforsikring

Er du enslig trenger du nok ikke en livsforsikring, men har du familie med eller uten barn og kanskje boliggjeld i tillegg kan din eller din ektefelles/samboers død få store økonomiske konsekvenser for resten av familien.

NITO Livsforsikring utbetaler en engangssum slik at den gjenlevende familien kan få mulighet til å beholde boligen og eventuelt nedbetale gjeld.

Tips! Sjekk om du har livsforsikring via jobben og hvor mye den eventuelt dekker. Sørg for at du er komfortabel med summen og at den passer din situasjon. Har du ikke forsikring via jobben kan du kjøpe hos NITO til medlemspris.

Har du barn og boliglån bør du ha en livsforsikring.

Få NITO Livsforsikring til medlemspris

Hvorfor reiseforsikring

En helårs reiseforsikring kan fort bli en god investering.

Med NITO Reiseforsikring er du dekket hver dag hele året, selv om du bare skal en tur på butikken. Blir du frastjålet mobilen eller sekken når du er en tur i byen kan du få dette erstattet gjennom forsikringen.

Den viktigste delen av en reiseforsikring er derimot kanskje dekning for hjemtransport ved sykdom, og behandling ved sykdom og skade i utlandet. Skal du på en lengere reise, når koronaen roer seg, er du dekket for reiser som varer i hele 90 dager.

NITO Reiseforsikring vil blant annet kunne gi erstatningsreise og erstatning ved forsinkelser, tyveri og lignende.

Det er smart å ha helårs reiseforsikring.

Få NITO Reiseforsikring til medlemspris

Fått barn

Du er nå inne i en fase hvor det kanskje er viktigere å prioritere liv og helse, enn duppeditter og verdisaker.

Forsikringer du bør ha er husforsikring, innboforsikring, uføreforsikring og livsforsikring. Da er både du og din familie sikret mot store økonomiske utfordringer som plutselig dukker opp.

I tillegg vil en reiseforsikring alltid være god å ha.

Hvorfor husforsikring

Uten en boligforsikring kan du bli økonomisk ruinert. Brann, vann og andre naturskader kan gi skader for flere millioner.

Det er mulig å kjøpe ekstradekninger for skadedyr, fukt og råte, våtrom, håndverkerfeil og lignende.

Du bør absolutt ha en husforsikring.

Få NITO Husforsikring til medlemspris

Hvorfor innboforsikring

Verdien av alle tingene dine er ofte mye større enn du tror. Både møbler, klær, teknologi, sportsutstyr, bilder og andre bruksgjenstander inne i boligen er dekket av innboforsikringen. Med NITO Innboforsikring er tingene dine godt sikret mot brann, tyveri, naturskade og plutselige hendelser.

Du bør absolutt ha en innboforsikring.

Få NITO Innboforsikring til medlemspris

Hvorfor uføreforsikring

Hvis du blir varig arbeidsufør kan inntekten din stupe. Folketrygden dekker normalt ikke fullt ut det du tjener, og jo høyere lønn, jo større blir inntektstapet. Tjener du eksempelvis 800.000 kroner kan inntekten din bli redusert med 50 prosent.

Når du skal velge rett forsikringssum for en uføreforsikring, bør du se det opp mot nåværende inntekt, familiesituasjon og ikke minst størrelse på boliglånet og annen gjeld. Mange har ofte høyere gjeld i etableringsfasen og har dermed behov for en høyere uføreforsikring enn senere i livet.  

Tips! Sjekk om du har en uføreforsikring via jobben din og hvor mye den eventuelt dekker.

Sørg for at du har en uføreforsikring som passer deg og din situasjon, det kan fort bli mye mer verdt enn en dyr telefon eller andre tekniske duppeditter.

Du bør absolutt ha en uføreforsikring.

Få NITO Uføreforsikring til medlemspris

Hvorfor livsforsikring

Er du enslig trenger du nok ikke en livsforsikring, men har du familie med eller uten barn og kanskje boliggjeld i tillegg kan din eller din ektefelles/samboers død få store økonomiske konsekvenser for resten av familien.

NITO Livsforsikring utbetaler en engangssum slik at den gjenlevende familien kan få mulighet til å beholde boligen og eventuelt nedbetale gjeld.

Tips! Sjekk om du har livsforsikring via jobben og hvor mye den eventuelt dekker. Sørg for at du er komfortabel med summen og at den passer din situasjon. Har du ikke forsikring via jobben kan du kjøpe hos NITO til medlemspris.

Har du barn og boliglån bør du ha en livsforsikring.

Få NITO Livsforsikring til medlemspris

Hvorfor reiseforsikring

Har dere hver deres reiseforsikring lønner det seg mest sannsynlig å kjøpe en helårs reiseforsikring for familie.

Med NITO Reiseforsikring er dere dekket hver dag hele året, selv om dere bare skal en tur på butikken.

Den viktigste delen av en reiseforsikringen er kanskje dekning for hjemtransport ved sykdom, og behandling ved sykdom og skade i utlandet. Er du og familien på ferie og må reise hjem tidligere enn planlagt på grunn av sykdom eller skade, får begge dekket hjemreisen.

Hvis sykdom eller skade ender i hjemsendelse før halve ferien er over, får dere i tillegg en kompensasjon for avbrutt reise, eller en erstatningsreise.

NITO Reiseforsikring gjelder på alle reiser i inn- og utland med inntil 90 dagers varighet. Er du under 36 år får du ekstra lav pris.

Det er veldig smart å ha helårs reiseforsikring.

Få NITO Reiseforsikring til medlemspris