Gå til innhold

NITO Utvidet Ulykkesforsikring

En utvidet ulykkesforsikring gir ekstra økonomisk trygghet for både voksne og barn i kjølvannet av en ulykke.

Forsikringssummer medisinsk invaliditet

FAMILIESAMMENSETNING MEDLEM EKTEFELLE BARN
Medlem Kr 5.337.900 (45G)    
Medlem med ektefelle/samboer Kr 2.668.950 (22,5G) Kr 2.668.950 (22,5G)  
Medlem med barn* Kr 3.558.600 (30G)   Kr 2.372.400 (20G)
Medlem med ektefelle/samboer og barn* Kr 1.779.300 (15G) Kr 1.779.300 (15G) Kr 2.372.400 (20G)

*Forsikringssummen gjelder per barn.

G er lik folketrygdens grunnbeløp. G per 1. mai 2023 er 118.620 kroner.

Erstatningen beregnes på grunnlag av den forsikringssummen som følger av familiesammensetningen på ulykkesdagen og graden av medisinsk invaliditet. Forsikringssummen økes hvert år i takt med folketrygdens grunnbeløp (G).

Er du riktig forsikret? Snakk med oss

NITOs forsikringssenter kan ta en gratis gjennomgang av dine forsikringer og gi gode råd for å sikre at du er dekket på beste måte.