landingsside student liste.jpg

Er du NITO-medlem har du advokater i ryggen som kan hjelpe deg med alt fra arbeidskontrakt, til å gi deg råd og veiledning om noe er ugreit på arbeidsplassen din. 

Bli studentmedlem i NITO 

Send inn arbeidsavtalen din til NITO

En arbeidsavtale kan være omfattende, veldig enkel eller noe midt imellom. Forstår du alt som står i kontrakten?

Når NITO-advokatene går gjennom arbeidsavtalen din ser de blant annet på hva som er lovlig og ikke. 

De kan gi tilbakemeldinger på om det er noe du bør ta opp med arbeidsgiver som bør tydeliggjøres. Slik kan du få  en bedre kontrakt. 

Har du spørsmål om arbeidsavtalen?

NITO hjelper deg

Finn fram arbeidsavtalen din og bruk 5-10 minutter på en gjennomgang laget av NITO-advokatene. Har du fortsatt spørsmål etterpå, ring oss eller send inn en sak.

NITO er din støttespiller i vanskelige arbeidsforhold

Du vet aldri når du kan trenge juridisk hjelp. Å skaffe en advokat på egenhånd er ofte kostbart, mange har ikke råd til det. Nettopp derfor lønner det seg å være NITO-medlem.

NITOs advokater utgjør et av landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljøer, og er eksperter på alt som angår lønn og arbeidsvilkår.

I en sommerjobb kan du kanskje oppleve å ikke få utbetalt den lønna du har krav på. Det kan være manglende utbetaling av timelønn, overtid, bonus eller andre avtalte tillegg.

Kanskje blir du pålagt å jobbe langt utover det som er tillatt etter loven, eller du opplever å ikke få den fritida du har krav på?

NITO-advokatene kan for eksempel hjelpe deg med enkle pengekrav, kompliserte oppsigelsessaker, ulovlig midlertidig ansettelser, krav om fortrinnsrett til ny stilling eller utvidet stilling for deltidsansatte.