Det er mye som forandrer seg gjennom livet. Men noen ting forblir også det samme. For uansett hvem vi er, og uansett hvor i livet vi befinner oss, så er vi mennesker avhengig av å ha gode støttespillere.

NITO har vært en støttespiller for ingeniører og teknologer siden 1936. Vi jobber hver dag for at våre medlemmer får bedre arbeidsvilkår, økt kompetanse og en rekke økonomiske fordeler. På den måten har har du oss i ryggen – både når du er på jobb, og ellers i hverdagen.