Har du faglig kompetanse innenfor ingeniør- og teknologifag på nivå med bachelorgrad eller høyere kan du bli medlem i NITO.

Utdanning og erfaring

Bachelor, master eller høyere grad innen ingeniør-/teknologifag

Dersom du har fullført en ingeniør- eller teknologiutdanning hvor minimum 60 studiepoeng er innen teknologiske fag, kvalifiserer du til medlemskap.

Meld deg inn

Bachelor, master eller høyere grad innen andre fagområder

Dersom du har fullført annen høyere utdanning krever vi i tillegg tre års arbeidserfaring fra teknologimiljø med ingeniører og teknologer på bachelornivå eller høyere.

Teknisk fagskole
  • Dersom du har fullført toårig teknisk fagskole (120 fagskole-  eller studiepoeng), kreves det i tillegg at du jobber i en stilling som som normalt innehas av ingeniører/teknologer på bachelornivå eller høyere. 

  • Dersom du har fullført ett år ved teknisk fagskole (60 fagskole- eller studiepoeng), kreves det i tillegg minst fem års arbeidserfaring i stilling som normalt innehas av ingeniører/teknologer på bachelornivå eller høyere.
Annen teknologisk utdanning

Dersom du har annen teknologisk utdanning kan du kvalifisere til medlemskap.

Fagbrev, enkeltemner eller årstudium i teknologiske fag, omfattende kurs og/eller sertifiseringer på høyere nivå kan kvalifisere til medlemskap. Dette må være i kombinasjon med relevant arbeidserfaring.

Med relevant arbeidserfaring mener vi ansiennitet i stillinger som normalt innehas av en ingeniør/teknolog. Dette er stillinger som ved utlysning normalt krever ingeniørutdanning på minimum bachelornivå.

Ingen utdanning etter fullført videregående skole

Har du kun arbeidserfaring etter videregående utdanning vil du dessverre ikke kvalifisere til medlemskap i NITO.

Arbeidserfaring alene vil ikke være tilstrekkelig, da det skal foreligge noe teknologisk utdanning i tillegg.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på hvordan du kan kvalifisere til medlemskap.

Selv om du på nåværende tidspunkt ikke kan bli medlem i NITO, håper vi at du finner en fagorganisasjon som er riktig for deg på din arbeidsplass.

Annet som vektlegges i en søknadsprosess

Hva regnes som teknologiske fag?

Med teknologiske fag mener vi fag som inngår i ingeniør-/teknologiutdanninger, såkalte STEM/MNT-fag.

STEM står for science, technology, engineering, og mathematics.

På norsk brukes MNT-fag om matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag.

Under naturvitenskaplige fag finner vi mange realfag, som fysikk, kjemi, biologi, geologi og informasjonsteknologi.

Har du for eksempel en utdanning innen informatikk eller andre IKT-relaterte fag ansees dette som relevant bakgrunn.

Hva vektlegges i vurderingen av en ingeniør/teknolog-stilling?

Søkere som ikke har høyere utdanning på minimum bachelornivå, må ha praksis i ingeniør-/teknologstilling eller tilsvarende for å kunne bli NITO-medlem.

Ingeniør er ikke en beskyttet tittel, og vi vektlegger derfor fagansvar i stillingen på lik linje.

Relevante avklaringer 

Jo flere kriterier som bekreftes, jo sterkere står du.

  • Er/var det krav til utdanning på minimum bachelornivå ved utlysning av stillingen?

  • Har stillingen et tilsvarende faglig nivå og/eller ansvarsområde som en ingeniørstilling? 

  • Innehas stillingen eller tilsvarende stillinger normalt av ingeniører på minimum bachelornivå?

  • Inngår stillingen i et fellesskap med flere ingeniører?

  • Er stillingen en del av et teknologisk team (for eksempel designer innen teknologi)?

  • Er stillingen en faglig lederstilling? Nivået og kombinasjon av ledelse og fagansvar må tilsvare ingeniørnivå.

  • Kan NITOs tillitsvalgt forhandle for deg? 
Anbefaling fra en NITO-tillitsvalgt

Dersom du har bedriftsgruppe med en NITO-tillitsvalgt på arbeidsplassen kan dette styrke din søknad. Be vedkommende gi deg en anbefaling som du kan legge ved søknaden. Denne vil kunne redusere kravet til ansiennitet dersom du har litt for lite relevant arbeidserfaring.

En anbefaling må inneholde en bekreftelse på at stillingen du innehar er på ingeniørnivå og at du har arbeidsoppgaver som utføres av ingeniører/teknologer.

Den tillitsvalgte må også kunne bekrefte at du kan inngå i forhandlinger på lik linje med øvrige medlemmer i bedriftsgruppa.

Er du klar for å bli NITO-medlem?

Søk medlemskap nå

Usikker? 

Prøv NITOs kriteriesjekk og finn ut om du kan bli medlem.

Prøv NITOs kriteriesjekk

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om medlemskriterier eller annet du lurer på.

Trenger du hjelp? Kontakt opptaksteamet

Alle med bachelor-, master- eller høyere grad innen ingeniør- og teknologifag, eller dokumentert faglig kompetanse på tilsvarende nivå kan bli medlem.