Trenger du hjelp? Kontakt opptaksteamet

Alle med bachelor-, master- eller høyere grad innen ingeniør- og teknologifag, eller dokumentert faglig kompetanse på tilsvarende nivå kan bli medlem.

Kriterier for medlemskap i NITO

Har du fullført en bachelorgrad, mastergrad eller høyere innen ingeniør- og teknologifag kan du søke direkte opptak.

Det samme gjelder for tilsvarende tidligere utdanningsløp, for eksempel hvis du har fullført ingeniørhøgskole.

Bli medlem

Individuell vurdering

Har du tilegnet deg tilsvarende faglig kompetanse gjennom kombinasjoner av skole, opplæring, utdanning, kurs, sertifikater og arbeidserfaring, kan du også søke om opptak.

Du vil da få en individuell og helhetlig vurdering av NITOs opptakskomite.

Som et minimum kreves videregående skole og fagbrev i teknologiske fag. I tillegg må søkeren ha minimum ni års erfaring i ingeniørstilling eller stilling på tilsvarende nivå etter bestått fagprøve.

Ved 120 fagskolepoeng tatt ved teknisk fagskole, kreves det at søker sitter i en ingeniør-/teknologstilling for å kvalifisere til medlemskap.

Vi legger vekt på at stillingen har et fagansvar som ved utlysning krever kompetanse på bachelornivå eller høyere innen ingeniør- eller teknologifag.

Søk individuell vurdering av medlemskap

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om medlemskriterier eller annet du lurer på.