• Ta initiativ selv!

Som uorganisert er det ditt, og ikke sjefens, ansvar å initiere egen lønnssamtale. Noen arbeidsplasser har rutiner for lønnssamtaler med ansatte. Blir du ikke kalt inn anbefaler vi at du ber om det selv. 

  • Hva er du verdt for arbeidsgiver?

Tenk godt gjennom hvilken verdi du har på arbeidsplassen og forbered gode argumenter. Du som ingeniør eller teknolog har ofte arbeidsoppgaver som er kritisk for bedriften. Din innsats er med på å sikre drift og utvikling. Finn ut hva dette er og bygg argumentasjon rundt det.

  • Hva er etterspurt i markedet?

Hvis det er stor etterspørsel etter kandidater med din kompetanse eller erfaring sitter du i en god posisjon. Eksempelvis er du svært ettertraktet dersom du jobber i IT-bransjen. 

  • Hva er kravet ditt?

Sikt høyt, men vær realistisk. Tenk også over hva som faktisk utgjør lønnen din. Pensjon, firmabil, fleksitid og andre goder bør tas med i beregningen. Snakk gjerne med kollegaer med tilsvarende stillinger om hvilket lønnsnivå dere ligger på. Her kan det være overraskende forskjeller. 

  • Hva hvis arbeidsgiver er uenig?

Dersom arbeidsgiver ikke er enig i ditt forslag til lønnsøkning kan du be om et motkrav. Få innspill på hva som må til for at man skal få en lønnsutvikling du kan være tilfreds med.