Gå til innhold

NITO Agder

NITO Agder er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingsstyret i NITO Agder.jpg

Avdelingsstyret fra venstre foran: Anne Lise Bech, Malini Sarah Espeland, Susanne Tønnessen. Fra venstre bak: Eirik Lundevold, Alf Ørjan Grundesen, Raymond Haugli. Hanne Abrahamsen var ikke tilstede når bilde ble tatt. 

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Agder

Vennesla kommune
Leder i avdelingen 98299744
Nestleder i avd. 95218027
Skatteetaten Grimstad
Avdelingsstyremedlem 94507518
Sørlandet Sykehus HF Arendal
Avdelingsstyremedlem 45608476
Tratec Solutions AS Avd Nodeland
Avdelingsstyremedlem 46807112
Hernis Scan Systems AS
Avdelingsstyremedlem 90825962
Telia Norge AS Telia Avd Kristiansand - Telekom
Avdelingsstyremedlem 94010103

Valgkomite NITO Agder

Norsk Gjenvinning Norge AS Hovedkontor
Leder komite/utvalg 45671812
Activepeople Engineering AS
Medlem komite/utvalg 41333870
Åmli kommune
Medlem komite/utvalg 90546787

Lokale fag- og interessegrupper

I tillegg til styret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: