Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill:

Pensjonistutvalget 2019-2020
Leder:
91582355
Utvalgsmedlemmer:
Kolbjørn Fostad  
Jan Dahlen  
Oddbjørn Varslott  
Knut Lian Kristiansen  

Medlemsfordeler for NITO-pensjonistene

Selv om man som NITO Pensjonistene bare betaler 10% av medlemskontingenten, har man de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og deltar i avdelingens ulike aktiviteter. Mange NITO-pensjonister bidrar aktivt hver måned til NITOs aktivitet utad og internt.