Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill:

Pensjonistutvalget 2019-2020
Leder:
994 61 929
Utvalgsmedlemmer:
Knut Lian Kristiansen  
Oddbjørn Varslott  
Per Arne Kolberg  
Wenche Bjørkås  

Medlemsfordeler for NITO-pensjonistene

Selv om man som NITO Pensjonistene bare betaler 10% av medlemskontingenten, har man de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og deltar i avdelingens ulike aktiviteter. Mange NITO-pensjonister bidrar aktivt hver måned til NITOs aktivitet utad og internt.