Tariffutvalgenes oppgaver er rettet mot sentrale forhandlinger, konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser. 

De jobber også med tillitsvalgtopplæring og OU-midler, samt råd og koordineringsoppgaver for Hovedstyret og sekretariatet. For å sikre felles informasjon og opplæring i NITOs lønnspolitikk, har de også ansvar for å utarbeide felles informasjon/program som skal benyttes på de lokale tariffkonferansene i tillegg til lokale tilpasninger.

Nye tariffutvalg skal velges på sentral tariffkonferanse i 2024. Har du innspill på kandidater, ta kontakt med valgkomiteen for ditt avtaleområde.

 

 
NITO Kommune   

Leder:


92417480

 

92047686

99773370

 

98211737

94502048

48114407

Vara:


99016336

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Beate Sire Dagslet  

 
 
NITO Samfunnsbedriftene  

Leder:

 
91827245 

  

95288430

99289862

Vara:
Torfinn Heggtveit


95190097
40693216       

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Per Ole Hansen

 

 

 
NITO Privat  

Leder:


91152544

 

48244418

91757129

90039390

90881339

47257819

Vara:92048425
46401010
97512132

Kontaktperson i NITOs sekretariat:

 
 
NITO Stat   

Leder:


95218147

91758068

  

90972688

41639808

40856326

95753214

Vara:


 

 

90117182
45600204

Kontaktperson i NITOs sekretariat:
Roger Matberg

 
 
NITO Spekter   

Leder:


99351110

41497520

97108768

97670788

93816555

91702439

Vara:

95207873
92095264

Kontaktperson i NITOs sekretariat:

Ole Jacob Støle