Tariffutvalgenes oppgaver er rettet mot sentrale forhandlinger, konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser. 

De jobber også med tillitsvalgtopplæring og OU-midler, samt råd og koordineringsoppgaver for Hovedstyret og sekretariatet. For å sikre felles informasjon og opplæring i NITOs lønnspolitikk, har de også ansvar for å utarbeide felles informasjon/program som skal benyttes på de lokale tariffkonferansene i tillegg til lokale tilpasninger.

Tariffutvalgene ble valgt på NITOs sentrale tariffkonferanser 13. mars 2024.

NITO Kommune
Verv Navn Virksomhet Telefon
Leder Indre Østfold kommune 98211737
Medlem Bergen kommune 94502048
Medlem Finnmark fylkeskommune 45854181
Medlem Rana kommune 48114407
Medlem Stavanger kommune 99561111
Medlem Volda kommune 99773370
1. vara Svein Hauge Sogndal vidaregåande skule  
2. vara Birger Sandvik Strand kommune  
3. vara Gro Søvik Agder fylkeskommune  
NITO Samfunnsbedriftene
Verv Navn Virksomhet Telefon
Leder   Føre AS Avd Ulefoss 91827245
Medlem Hallingdal Kraftnett AS Avd Gol 95288430
Medlem HIAS IKS 95065059
1. vara Stian Engen Kraftia Tjenester AS  
2. vara Torfinn Heggtveit Vest-Telemark Kraftlag Nett AS  

 

NITO Privat
Verv Navn Virksomhet Telefon
Leder Aibel AS 90881339
Medlem Kongsberg Maritime AS 95266390
Medlem Palfinger Marine Norway AS 47243554
Medlem Telenor Norge AS  48244418
Medlem Aker Solutions AS 90618458
Medlem FMC Kongsberg Subsea AS 91152544
Medlem Isiflo AS 95917977
1. vara Grethe Valdø DNV AS   
2. vara Bjørn Seljeseth Statkraft Energi AS  
3. vara Einar Lokna CGI Norge AS Avd Haugesund  
NITO stat
Verv Navn Virksomhet Telefon
Leder Universitetet i Bergen 95218147
Medlem Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 40856326
Medlem Politiets IT-enhet 97789823
Medlem Skatteetaten  41639808
Medlem Kystverket Ålesund Nørve 95753214
Medlem Mattilsynet 91758068
1. vara Tommy Sarnes Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning   
2. vara Sandeep Singh Pandher Forsvarsmateriell IKT Kjeller  
3. vara Siw Tyldum Statens Vegvesen  
NITO Spekter
Verv Navn Virksomhet Telefon
Leder Sørlandet sykehus HF Kristiansand 94155745
Medlem, Spekter øvrig   Avinor AS 97108768
Medlem, Spekter øvrig Norsk Tipping AS  91702439
Medlem, Spekter helse Helse Møre og Romsdal HF 99634376
Medlem, Spekter helse Sykehuset Vestfold  93816555
Medlem, Spekter helse   Helse Bergen HF  41497520
1. vara, Spekter øvrig Aleksander R. Nordgarden Rødne  Norsk Helsenett   
2. vara, Spekter øvrig Dan Sølvfester Andersen  Helse Nord IKT HF   
1. vara, Spekter helse Ole Andreas Gresholt Oslo universitetssykehus HF  
2. vara, Spekter helse Ida Hallstensen Helse Førde HF