26.-28. november går NITOs kongress av stabelen, og nytt hovedstyre skal velges.

Tuan Williams er innstilt av valgkomiteen til verv i NITOs hovedstyre.

Hvor jobber du og hva jobber du med?

Jeg jobber som IT-leder hos arbeidstakerorganisasjonen Delta og har det strategiske og operative ansvaret for IT-leveransene fra leverandørene. Min hverdag består av å utvikle informasjonsteknologi og treffe beslutninger som fører til forbedringer, robuste og sikre systemer. 

Hva er det beste ved å være NITO-medlem?

NITO er en fremoverlent organisasjon med mange flinke mennesker som inspirerer meg. Den tryggheten NITO gir ønsker jeg å ha med meg i hele arbeidslivet.

Hva er dine politiske hjertesaker som du ønsker å jobbe mer med i hovedstyret?

Jeg ønsker å jobbe for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene og sikre at medlemmene har en jobb å gå til. Jeg har kjent på oljekrisen i Stavanger, og vet hvor viktig det er å ta vare på medlemmene og finne de beste løsningene i vanskelige tider. 

Omstillingen til det grønne skiftet er også viktig. Som organisasjon må vi tenke nytt og grønt, samtidig som vi må ivareta de gode medlemsfordelene, strukturen i organisasjonen og tariffavtalene. Som hovedstyremedlem er det viktig å prioritere ressursene riktig, slik at det gagner våre medlemmer best mulig. 

NITO skal jobbe for å bevare og utvikle den norske arbeidslivmodellen. Hvordan mener du dette skal gjøres slik at den blir et bedre redskap for norsk arbeidsliv og konkurransekraft?

Tilliten og samarbeidet mellom fagorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten er avgjørende for å sikre gode og trygge arbeidsplasser. Det er viktig å lære av hverandre, samarbeide og komme med løsninger i hovedtariffavtaler og overenskomster. 

De tillitsvalgte er nøkkelen til at NITO og andre fagorganisasjoner skal vokse. Vi må fortelle de tillitsvalgte hvor mye vi setter pris på arbeidet som gjøres ute i bedriftene, både for å verve flere og beholde dem vi allerede har.

Hvorfor bør ingeniører og teknologer melde seg inn i NITO?

Man blir en del av et stort fellesskap som har fantastiske kjerneverdier og som jobber målrettet for å sikre et godt og organisert arbeidsliv.  

Bli kjent med andre som er innstilt av valgkomiteen til verv i NITOs hovedstyre.

Alt om kongressen (krever innlogging).