Gå til innhold

Inger Grethe Minsås

Rådgiver

NITO Nord-Trøndelag. Grethe har ansvar for den administrative driften av kontoret og arbeider i nært samarbeid med avdelingsstyret. Avdelingen har et spesielt ansvar for oppfølging av bedriftsgrupper. Inger Grethe har ansvar for at avdelingens årlige handlingsplaner gjennomføres.