Trond til AI 2.jpg

NITOs landsmøte 2019 ga en tydelig tilbakemelding om at ingeniører og teknologer ønsker mer kompetanse innen etiske vurderinger.  

- Jeg er godt fornøyd med at Astrup ønsker å stimulere til offentlig debatt om etisk bruk av kunstig intelligens, slik NITO ba om i vårt innspill til strategien, sier Trond Markussen, president i NITO.  

Må ikke være opp til den enkelte

NITO mener at etiske vurderinger ikke kan overlates til den enkelte arbeidstaker. Etikk og bevisstgjøring formes gjennom offentlig diskusjon.

Ingeniørene ønsker derfor at etiske dilemmaer diskuteres både på arbeidsplassen og i offentligheten.  

Strategien peker både på Datatilsynet, Teknologirådet, forskningsmiljøene og de nasjonale forskningsetiske komiteene som aktører med et ansvar for å skape bevissthet om ansvarlig kunstig intelligens.  

- Jeg skulle selvsagt gjerne sett at digitaliseringsminister Astrup også inkluderer trepartssamarbeidet i dette, uttaler Markussen.   

Etter- og videreutdanning innen kunstig intelligens  

Regjeringen vil gi støtte til utvikling av videreutdanningstilbud basert på at universiteter og høyskoler søker om midler fra en pott kalt «fleksible videreutdanningstilbud».  

- Dette er et generelt virkemiddel som ikke automatisk treffer behovet innen kunstig intelligens. Her må universiteter og høyskoler kjenne sin besøkelsestid, sier Markussen. 

- Jeg vil oppfordre ingeniørutdanningene til å søke på denne potten slik at finansminister Siv Jensen merker at det er et stort behov for disse midlene.  

Regjeringen: Nasjonal strategi for kunstig intelligens

NITOs fagnettverk for IKT