Gå til innhold
IKT nettverk, mann ved servere
Fagmiljøer

NITO IKT

Et fagnettverk for deg som vil bidra til faglig utvikling og påvirke politiske prosesser som er relevant for IKT-sektoren. NITO IKT tar sikte på å bli et fagnettverk som myndighetene og media lytter til!

Bli medlem av NITO IKT (krever innlogging)

Som medlem får du:

  • Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på våre temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs 
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
  • Bidra i NITOs politiske arbeid

Bli med i vår gruppe på Facebook

Lyst til å være med i et fagutvalg?

Fagutvalgene gir innspill i utviklingen av faglige tilbud og fagpolitiske saker. Fagutvalget er tilknyttet et spesifikt fagnettverk og er viktige stemmer for denne gruppen medlemmer.

Bli med å bidra!

Relevante IKT-kurs og temamøter

Glasspaper Learning AS Avd. Trondheim, Trondheim, 3. desember 2018

Politiske prioriteringer

  • NITO ønsker seg mer fart på digitaliseringen av offentlig sektor.
  • Vi er opptatt av et sterkt personvern.
  • Det må utdannes nok teknologer til framtidens arbeidsliv.

NITOs IKT-politikk

Fagutvalgsmedlemmer

Harald Stavn (leder)
Per Øyvind Hodøl (nestleder)
Ole Alexander Pihl Konstad
Martin Raczkowski
Hilde Johansen
Karl Olav Haaland
Anders Øvreås
Karen Skarbø

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler