Utenlandske arbeidere.JPG

- I pandemien har vi fått bekreftet hvor viktig trepartssamarbeidet er og hvordan det styrker oss i å håndtere kriser. Dessverre er ikke samarbeidet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver like godt i mange land rundt i verden, sier Markussen.

Internasjonalt engasjement

NITO er engasjert i flere internasjonale føderasjoner for fagforeninger, både på nordisk, europeisk og globalt nivå.

Trond portrett 2.jpg- Det har vært og er travle tider for fagforeningene, med behov for å stå på barrikadene for egne medlemmer. Allikevel må vi erkjenne at fagforeninger og arbeidstakere i en del andre europeiske land og andre verdensdeler har utfordringer i en helt annen skala enn hos oss, sier Markussen (bildet). 

Derfor har NITOs landsmøte vedtatt en uttalelse for å rette oppmerksomheten mot arbeidstakeres rettigheter og fagforeningenes rolle i arbeidslivet internasjonalt. Dialog mellom partene er et viktig verktøy for å redusere negative konsekvenser av Covid-19-pandemien, både for arbeidstakere og arbeidsplasser.

Se hele uttalelsen