Før jul opprettet NITO en arbeidsgruppe som skal kartlegge organisasjonens klimaavtrykk og utvikle verktøy for å redusere dette.

Utvalget består av NITO-tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet. Det ledes av Arne Nymoen som er NITO-tillitsvalgt, leder av NITO Vestfold.

Bilde av hele klimagjengen.jpg
NITOs klimautvalg, bak fra høyre: Arne Nymoen, Stig Frode Pedersen, Mette Bjørkøyli, Kaie Peterson, Martine Skaugerum. Foran: Kristin Obrestad, Helga Toft, Anne Cathrine Berger og Silje Skyttern.  

Klimaregnskap

- Et godt sted å begynne er å lage et såkalt klimaregnskap, hvor bedriften får oversikt over både direkte utslipp gjennom sin egen virksomhet, men også indirekte utslipp gjennom strømbruk, innkjøp av varer og tjenester, avfallshåndtering, reisevirksomhet m.m. Deretter kan man utarbeide en handlingsplan for å måle og redusere virksomhetens klimaavtrykk, forklarer Nymoen.

Han forteller at mye bra allerede skjer ute i bedriftene. De forbedrer sortering og resirkulering av avfallet sitt, skjerper regulering av temperatur og belysning i lokalene, går fra fysiske møter til videokonferanser, velger klimavennlige materialer og ventilasjon og mye mer.

Kan vi gå enda lenger?

Å redusere den globale oppvarmingen vil kreve enda større grep. Derfor er det også viktig å stille de tøffere spørsmålene. Det er NITO president Trond Markussen klar for.

- Kan flere møter tas digitalt? Og når transport er nødvendig, er det mulig å velge et mer miljøvennlig alternativ enn fly? Kan noen turer droppes? En togreise tar kanskje litt lenger tid. Kan bedriften håndtere at ansatte på jobbreise er borte fra arbeidsplassen litt lenger enn hvis de hadde flydd? Skal det investeres i etter- og videreutdanning av arbeidstakere for å øke deres kunnskap om klima- og miljøtiltak? Hvem skal i så fall betale for dette? Og er det ikke på høy tid at klima- og miljøtiltak blir et tema i selve tarifforhandlingene, slik NITO og flere andre fagforeninger etterlyser, spør Markussen.

- Et av de viktigste slagene i kampen mot klimaendringene står i næringslivet, og ledelsen og ansatte må se dette og gå løs på utfordringen i fellesskap. Klimasamarbeid på arbeidsplassene er avgjørende, sier Markussen

Relevans for flere

Gruppens arbeid vil også være relevant for andre norske virksomheter, som ofte har de samme utfordringene – og mulighetene.

- Det er ingen tvil om at svært mye av det grønne skiftet vil skje «på gølvet» ute på den individuelle arbeidsplass, hvis ansatte og sjefer jobber sammen om dette. Vi opplever at våre tillitsvalgte og veldig mange av deres kolleger og arbeidsgivere er svært engasjerte og ønsker å gjøre sitt. I alle former for endringer i en organisasjon eller på en arbeidsplass, så vil det alltid være noen som vil være mer eller mindre skeptiske til endringer som foreslås. Det tar vi på alvor. Klimautvalget setter pris på alle innspill som har kommet og som vil komme i løpet av prosessen som er igangsatt, sier leder av klimautvalget Arne Nymoen.

Arbeid i klimatuvalget 2.jpg

Generalsekretær i NITO Steinar Sørlie mener det er viktig at sekretariatet går foran på dette området.

- Her retter sekretariatet og organisasjonen som helhet et kritisk søkelys på oss selv. Det er en spennende øvelse.  Vi deler gjerne av våre erfaringer med andre fagorganisasjoner og håper vi kan lære av hverandre, sier Sørlie.