klimatiltak anne sorterer liste med klimaveileder.jpg

NITOs klimaveileder: Klima og miljøtiltak på arbeidsplassen

Guide: Climate and environment measures in the workplace (english version)

Som medarbeider, og som tillitsvalgt, har du mulighet til å ta opp spørsmål og forslag knyttet til drift, klima og miljø på arbeidsplassen.

NITOs klimaveileder gir mange konkrete råd om hvordan du kan gjøre dette. 

Om rådene følges vil det kunne bidra til å redusere virksomhetens klima- og miljøbelastning, og også skape engasjement og styrke konkurransekraften.

Klima og miljø - hvordan kan du jobbe med dette som tillitsvalgt?nettkurs 150.png

Denne korte modulen tar utgangspunkt i NITOs klimaveileder og gir deg konkrete tips til hvordan du kan sette miljø og klima på dagsorden.

Kurs om klima og miljø (ca 5 minutter)