klimatiltak anne sorterer liste med klimaveileder.jpg

NITOs klimaveileder: Klima og miljøtiltak på arbeidsplassen

Guide: Climate and environment measures in the workplace (english version)

Som medarbeider, og som tillitsvalgt, har du mulighet til å ta opp spørsmål og forslag knyttet til drift, klima og miljø på arbeidsplassen.

NITOs klimaveileder gir mange konkrete råd om hvordan du kan gjøre dette. 

Om rådene følges vil det kunne bidra til å redusere virksomhetens klima- og miljøbelastning, og også skape engasjement og styrke konkurransekraften.