12. mars stengte regjeringen landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner på grunn av koronapandemien.

NITO har tatt en prat med tre NITO-studentmedlemmer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som forteller hvordan de opplever studiehverdagen hjemmefra.  

Gard Østbø

Studie: Master i kjemi.
Årstrinn: Fjerde året.

Gard Østbø forteller at studiehverdagen går bra, og at forelesningene og labøvelsene foregår via videokonferanser på internett. 

- Det innebærer at foreleser går gjennom pensum/oppgaver og studentene sender inn spørsmål underveis. Personlig synes jeg foreleserne tilpasser seg til nettbasert undervisning, og jeg tror de fleste er fornøyde med tiltakene som har blitt gjort, sier Østbø.

- Det jeg savner mest er kanskje det sosiale, som å gå i forelesninger og ha kollokviegrupper, legger han til. 

Gard Østbøs tips til en god studiehverdag:

 • Stå opp tidlig
 • Være med på forelesninger
 • Gjøre skoleoppgaver
 • Snakke med venner via Zoom  

Les: 9 tips til en bedre studentøkonomi

Leah Henriksen 

Studie: Bachelor i energi- og miljøfysikk.
Årstrinn: Første året. 

Leah Henriksen sin studiehverdag består i stor grad av å være med på videokonferanser via Canvas og løse skoleoppgaver. Hun savner fysiske møter med kollokviegruppa.

- Jeg jobbet mer effektivt da jeg møtte kollokviegruppa fysisk. I tillegg tar det lenger tid å få svar fra kollokviegruppa nå som vi ikke kan møtes. Det kan være vanskelig å bli forklart oppgaver over sosiale medier, forteller Henriksen.

Henriksen har flyttet hjem til foreldrene i Kongsvinger. Hun opplever at det kan være vanskelig å få ro og fred. Likevel er hun optimistisk.

Leah Henriksens tips til en god studiehverdag:

 • Se på forelesninger til samme tid som før
 • Gjøre skolearbeid til samme tid som før
 • Finne noe som motiverer deg og gir deg energi
 • Huske å slappe av

Lucy Qiu

Studie: Master i matvitenskap. 
Årstrinn: Femte året. 

Lucy Qiu er avgangsstudent på master i matvitenskap (retning produksjon og produktutvikling), og hun synes ikke det er like effektivt å jobbe hjemmefra. 

- Motivasjonen og fokuset er ikke alltid tilstede. Jeg jobber fra kollektivet i Eplehagen på campus og forstyrrelser kan lett oppstå, forteller Qiu. 

Bilde2.JPG
Lucy Qui (fjerde fra venstre) savner å møte vennene i NITO Studentene NBMU sitt styre. Foto: Bjarne Krogstad.

For tiden ferdigstiller hun masteroppgaven som er avhengig av laboratoriearbeid. Som følge av koronapandemien, har hun bestemt seg for å utsette innleveringen av masteroppgaven.  

- Planen var å bli ferdig med analyser og laboratorie-relaterte oppgaver allerede i løpet av mars. Da campus ble stengt, ble oppgavene forskjøvet. 

Lucy Qiu sine tips for å holde motivasjonen oppe: 

 • Trene
 • Lage god mat
 • Ikke presse seg for hardt
 • Søke på jobber