Det vil styrke permitterte og arbeidslediges muligheter for å komme tilbake i arbeid, gi arbeidsgivere bedre kvalifiserte arbeidstakere og bidra til omstilling av samfunnet, mener NITO. 

- Dette blir enda viktigere nå som permitteringsordningen også er utvidet. NITO frykter økt arbeidsledighet og økt antall permitterte. Å sikre at dette tiltaket blir permanent vil også kunne bidra til mindre usikkerhet blant de berørte, sier Markussen.

NITO har siden petroleumskrisen kjempet for at arbeidsledige og permitterte skal få kombinere dagpenger med studier. 31. mars i år vedtok Stortinget i forbindelse med koronapandemien at permitterte og arbeidsledige skulle få mulighet for kompetanseheving mens de går på dagpenger ut året. 21. september foreslo regjeringen at ordningen skal forlenges til 01.07.21.

- Vi er svært glade for at det blir enklere for permitterte eller oppsagte arbeidstakere å øke sin kompetanse mens de går på dagpenger. Dette er et tiltak NITO har etterlyst siden oljekrisen i 2015, da svært mange opplevde å bli arbeidsledige, sier Markussen.

I et brev sendt statsministeren 24. mars ba NITO om at myndighetene styrker mulighetene for kompetansepåfyll i en situasjon der ledigheten kan øke dramatisk. 

Brev til statsministeren 24. mars 

Relevante tilbud må på plass

- Det er viktig å fortsette arbeidet med å sikre relevante etter- og videreutdanningstilbud for denne gruppen. Dette vil styrke Norges omstillingsevne i en tid der mange har blitt permittert og flere står i fare for å miste jobben, sier Markussen.

Trond Markussen listefoto med pc.jpg
NITO-president Trond Markussen.

Hjulene må holdes i gang 

Bedriftsintern opplæring, e-læringsprogrammer via NAV, lokalt samarbeid mellom universitet/høgskole, bedrifter og fagorganisasjoner vil være viktige tiltak for å bidra til omstilling og unngå at arbeidsledige blir stående permanent utenfor arbeidslivet. Studieforbundene har velfungerende systemer for kurs til kompetanseheving som når mange arbeidstakere. Disse kan tas i bruk i større grad.

- NITO er opptatt av at hjulene holdes i gang der det er mulig i den situasjonen vi er i. Det vil gjøre både landet, de ansatte og virksomheter best mulig rustet til å møte tiden etter pandemien.

- Det er nå viktig å begrense de akutte skadevirkningene i størst mulig grad, men samtidig tenke framover, avslutter presidenten.

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter