De to deltok 21. januar i høring i Stortinget om meldingen "Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring". 

Under høringen redegjorde de for den alvorlige situasjonen på norske verft og krevde handling fra de folkevalgte.

Trond teknisk museum.jpg- Verftene opplever ordretørke. Norge står i fare for å miste viktig industri og spisskompetanse i en klasse for seg selv. NITO forventer at Stortinget gir klar beskjed: Regjeringen må legge fram en krisepakke før påske, sa Markussen (bildet).

Han trakk fram fire viktige tiltak som en slik pakke må inneholde: 

  • Anbudskravene må utformes etter norske standarder for utforming, utstyr, arbeidsspråk, lærlinger og HMS så langt mulig innenfor EØS-avtalen. NITO mener det ligger et nasjonalt handlingsrom som ikke er blitt benyttet. Det må gjøres en uavhengig juridisk gjennomgang med sikte på mulighet for å plassere offentlige oppdrag ved norske verft, altså en gjennomgang av handlingsrommet i offentlige anskaffelser. Det bør også nedsettes en ekspertenhet på offentlige innkjøp med kompetanse på teknologi, EØS og OECD. 
  • Det bør innføres krav om null- og lavutslippsløsninger for flere fartøygrupper, bl.a. i nye offentlige anbud for ferger og hurtigbåter. Dette må kombineres med et bevisst utviklingsarbeid gjennom offentlige utviklingskontrakter i et tett samspill mellom myndighetene og norske verft. 
  • Kravene må innføres på et tidspunkt hvor utviklingsarbeidet har gjort det mulig for verftene og rederiene å bygge de nye løsningene. Da må man ha storstilt bestillinger av utslippsfrie skip, bl.a. en stor satsing for fylkeskommunenes kjøp av ferge- og hurtigbåttjenester.
  • Lån, støtte og garantiordninger til norske verft må utvides så langt som mulig innenfor EØS-avtalen. Likeledes må eksportfinansieringsordningene utvides slik at de er konkurransedyktige.  

- Da vil vi gjøre oss selv rustet til å møte framtida. Men det haster, og det må handles nå. 

Norge har gode forutsetninger

Presidenten påpekte at Norge har et sterkt utgangspunkt og er en av verdens ledende maritime nasjoner.

Eddy.JPG- Vi har alle forutsetninger for å kunne lede an i en internasjonal omstilling til skipsfart med lave utslipp. Men vi er ikke der. Vi er i en verftskrise. 

 - Ansatte i Kongsberg Maritime har levd med permitteringsspøkelset i en god stund nå. Det er ikke noe jeg vil anbefale. Jeg blir kontaktet av stadig flere fortvilte medlemmer som har vært permittert i snart et år og nå står overfor nedbemanning, sa hovedtillitsvalgt Eddy Nynes (bildet).

Hele lokalsamfunn rammet

- Istedenfor å benytte seg av utvidet permitteringsordning, velger bedriftene å si opp ansatte. Hele lokalsamfunnet blir rammet av at næringen mangler oppdrag. I går var jeg på den lokale butikken, og det er merkbart hvordan bekymringene sprer seg til de som lever av oss som jobber i verftsindustrien. 

Presidenten er ikke fornøyd med regjeringens hjelp til bransjen så langt.

- Det nytter lite med fine planer om grønn skipsfart og sterk konkurransekraft dersom verftene går konkurs på grunn av pandemien, avsluttet Trond Markussen. 
 
Maritim industri trenger en redningspakke nå!