Beregninger fra Menon Economics viser at vi kan miste 13.000 arbeidsplasser fra 2019 til 2022. Dette er bare de som blir registrert som helt ledige, permitterte er ikke tatt med i beregningen. 

Trond murvegg.jpg

- Et stort fall i sysselsettingen vil få alvorlige ringvirkninger for de personene det gjelder, men også for lokalsamfunnene. Med dette dystre bakteppet har NITOs landsmøte vedtatt en uttalelse med tydelige krav til handing fra regjeringen, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

Flere konkrete forslag

Uttalelsen inneholder konkrete forslag til tiltak som vil skape aktivitet i den maritime industrien:

 • Utredning og bygging av offentlig finansierte maritime prosjekter må forseres. 
 • Finansieringsordninger for miljøvennlig fornyelse av nærskipsflåten må styrkes.
 • Kondemneringsordningen for nærskipsfartøy må styrkes, minst med 200 millioner kroner, og det
  må opprettes en kondemneringsordning for eldre offshorefartøy. 
 • Det må bevilges midler til nye utslippsfrie ferger og hurtigbåter, og settes krav til
  miljøteknologi for effektivisering og automatisering av fergeoverfarter.
 • For å sende tydelige signaler om at skip skal bygges i Norge, må det stilles klare krav
  til norske lønns- og arbeidsforhold og HMS-standarder.

Se hele uttalelsen