En ny undersøkelse gjennomført av NITO viser at betydelig flere ingeniører jobbet i sommerferien 2021 sammenliknet med tidligere år.  

I 2021 jobbet 45 prosent, mens i 2020 jobbet 36 prosent. Det er ni prosentpoeng økning på ett år. 

 

 

- Tar med seg jobben hjem

Ali tror årsaken skyldes korona og at flere har innført hjemmekontor.

- Resultatene kan ha sammenheng med at mange har jobbet hjemmefra, og at det er kort vei fra ferien hjemme til hjemmekontoret.

- Man er kanskje mer tilgjengelig på hytta enn i Hellas. PC-en ligger ofte mer tilgjengelig, og gjør det mer vanskelig å skille mellom privatliv og jobb. 

- Arbeidsgiver har ansvar

Hun påpeker at arbeidsgiver har et stort ansvar.  

- Det er arbeidsgiver som må legge til rette for at ansatte faktisk får fri i ferien. Det er mange lojale ansatte der ute, som kan synes det er vanskelig å ikke svare på e-post eller telefon. En sjef, kollega eller samarbeidspartner kan ikke forvente svar i ferien. 

Videre forteller hun at arbeidstaker også må ta ansvar og registrere arbeidstid, dersom man jobber i ferien. 

- Jobber man et par timer en dag i høstferien, skal man registrere arbeidstid, og dagen regnes ikke som feriedag. 

- Det er også en gjensidig plikt for arbeidsgiver og arbeidstaker å sørge for at ferien blir avviklet i løpet av ferieåret, legger hun til. 

Les: Å jobbe frivillig i ferien er ikke lurt

Etterlyser klare retningslinjer

Ifølge NITO-advokaten er det ingen tvil om at hjemmekontor er en ordning som har kommet for å bli. 

- Jeg etterlyser mer bevissthet rundt ferie og hjemmekontor. Dette oppleves som nytt for mange arbeidstakere, og derfor må arbeidsgiver ta ansvar og gi klare rammer for hva som er ferie og arbeid.