Design og arkitektur Norge (DOGA) deler for tolvte gang ut midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Fagutvalget i NITO Ortopedi står bak prosjektet «Fremtidens hjelpemiddelutvikling», et av årets 21 norske nyskapingsprosjekter som skal dele på ni millioner kroner fra DIP.

Ortopedi skoMidlene skal sikre at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, og utvikling av produkter eller tjenester som er tilpasset brukernes faktiske behov.

Hva er designdrevet innovasjon?

Ortopedipasienter må ofte gjennom mye prøving og feiling før det blir bra. Dette kan oppleves som stressende og ubehagelig for pasientene mens det står på.

Fagutvalget i NITO Ortopedi vil med prosjektet «Fremtidens hjelpemiddelutvikling» utvikle bedre brukeropplevelser for pasienter som mottar ortopediske hjelpemidler.

Transformerer ortopedibransjen

Sammen med designbyrået Inventas skal fagutvalget gjennomgå dagens brukeropplevelse og ta i bruk en designdrevet innovasjonsprosess for å gjøre opplevelsen bedre for både pasient og behandler.

Design handler om å løse virkelige problemer for virkelige mennesker ved å sette brukeren i sentrum. Ifølge juryen kan prosjektet til NITO Ortopedi ha stor spredningseffekt, og bidra til å transformere en hel bransje.

De tildelte midlene på 200.000 kroner til prosjektet, vil i hovedsak dekke arbeidet til designbyrået Inventas. NITO Ortopedi har i tillegg garantert for 50.000 kroner, og eier rettighetene til prosjektet.

Det er opprettet en egen arbeidsgruppe fra fagutvalget som skal ha kontroll med prosjektet.

Mer om NITO Ortopedis nyskapingsprosjekt og de øvrige DIP-mottakerne

Fagnettverket NITO Ortopedi