Gå til innhold
Arbeidsbenk med beinprotese i et ortopediverksted
Fagmiljøer

NITO Ortopedi

NITO Ortopedi er et nettverk for ortopediingeniører. Nettverket arbeider for fagets interesser, kompetanseheving og kvalitet i produkt og tjenester.

Nettverket er åpent for autoriserte ortopediingeniører, studenter, turnuskandidater og pensjonister.

Bli medlem av NITO Ortopedi (krever innlogging)

Som medlem får du:

 • Delta på kurs og temamøter
 • Motta nyhetsbrev
 • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

Bli med i vår Facebook-gruppe

Yrkesetisk måned

Hvordan står det til med yrkesetikken? Er du opptatt av helhet og store linjer eller er du den som blir nysgjerrig av detaljene og de nære ting? Er du ny i faget, eller har du utøvd din profesjon i en årrekke allerede?

Uansett utgangspunkt; vi står i en lang og spennende tradisjon av utøvende ortopediingeniører som har betjent mennesker med hjelpemidler over en lav ortopedisk sko, over en dynamisk ortose eller kanskje en kosmetisk protese…..

Vi lever i en tid hvor selvrealisering og press på å prestere eller vise frem en god fasade, eller kanskje interessen for lettjente penger og popularitet, kan skape fristende øyeblikk for de fleste av oss. Vi utfordres til refleksjon over våre valg i familien, med venner, gjennom frivillighet og verv, men viktigst i denne sammenheng; gjennom jobben vår som ortopediingeniør. Hver dag står du og jeg ovenfor små og store etiske dilemmaer der det handler om å ta avgjørelser som er i samsvar med Norges lover, Menneskerettigheter, Helsepersonelloven, fagets etiske normer og ens egen karakter/samvittighet.

Var det noen som sa det skulle være enkelt?

I Nito Ortopedi er det en liten gruppe bestående av 5 medlemmer som tilsammen utgjør YrkesEtiskRåd.

Vi sitter som valgte delegater fra bransjens årsmøter, for 3 år av gangen. Jon Terje Myklebust sitter som leder av gruppa som består av:

 • Jarle Aga
 • Inger Helene Hastum
 • Kine Normann
 • Maria Bohnstedt-Peteresen

Tidligere har YrkesEtisk Råd publisert etiske retningslinjer for ortopediingeniører i kortversjon, som kan henge på kontor og klinikkrom for å vise hva vi er opptatt av etisk. Rådet har og hatt Yrkesetisk kvarter i forbindelse med fagkonferansene for å øke bevisstgjøringen og fokuset på yrkesetikk i faget vårt.

I april ønsker vi å bidra til at yrkesetisk refleksjon settes på agendaen.

De neste ukene vil vi ukentlig lansere et eller to etiske dilemmaer som burde være relevante betraktninger for oss alle. Tanken er at dette skal gi muligheten til å dvele litt med valgene  vi tar en eller flere ganger gjennom en arbeidsdag, og på hvilket grunnlag vi tar disse valgene. Dilemmaet blir etterfulgt av spørsmål for å få tanken på gli.

Ta det gjerne som en diskusjon på FB-tråden, men også med kolleger på arbeidsplassen.

Vi ønsker dere en god etisk april!

NITO lønnsstatistikk

NITO sin lønnsstatistikk gir en oversikt over lønnsnivået i Norge. Dette kan komme oss ortopediingeniører til gode ettersom man lett kan se hvordan man ligger an i forhold til lønnsnivået ellers i landet.

NITOs lønnsstatistikk kan være et viktig verktøy i din lønnssamtale. For at denne statistikken skal være et sterkt forhandlingskort er vi avhengig av at du melder inn lønnen din.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer av NITO ortopedi til å rapportere sin lønn.

Registrer din lønn her

Søk vårt forsknings- og utdanningsfond

Mulighet for økonomisk støtte til:

 • Faglig videreutdanning
 • Forsøks- og utviklingsprosjekter
 • Forskningsprosjekter
 • Utredninger
 • Reisestipend til internasjonale konferanser
Stipendet deles ut to ganger årlig, og kun NITO Ortopedimedlemmer kan søke.

Søknad med begrunnelse/prosjektbeskrivelse sendes til innen 1. mai eller 1. oktober. Retningslinjene for Verés Forsknings- og utviklingsfond

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler til diabetesfot

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler, diabetesfot.pdf

Utarbeidet januar-oktober 2017 av NITO ortopedi, arbeidsgruppe diabetesfot.

Anbefalte retningslinjer: Ortosetilpasning til barn og ungdom med ryggmargsbrokk

Ortosetilpasning til barn og ungdom med ryggmargsbrokk.pdf

Vil du bli ortopediingeniør?

En ortopediingeniør tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler til mennesker som har en sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Ortopediingeniørens arbeid er en viktig del av rehabiliteringen.

Hva gjør en ortopediingeniør?

Hvordan bli ortopediingeniør? (OsloMet)

Filmer

Du kan også studere i utlandet – eksempelvis

Vil du bli Ortopediingeniør?

Vi samarbeider med Sveriges Ortopedingenjörers Förening, SOIF

Representanter i råd og utvalg

Fagutvalgsmedlemmer

2020-2022 (leder)
2020-2022
2020-2022
2020-2022
2019-2022
2020-2022 (vara)
2018-2021
- studentrepresentant 2020-21
- SUW-koordinator 2018-2021

Yrkesetisk råd

Inger Helene Hastum
Jarle Aga
Jon Terje Myklebust
Kine Normann
Maria Bohnstedt-Petersen (vara)

Valgkomite

Heidi Brattsti 2018-2021
Johanne Østengen 2019-2022

Historie

Ortopediteknikk som profesjon har en lang og interessant historie. Her vil du finne bøker og annet materiell: