Gå til innhold
Arbeidsbenk med beinprotese i et ortopediverksted
Fagmiljøer

NITO Ortopedi

NITO Ortopedi er et nettverk for ortopediingeniører. Nettverket arbeider for fagets interesser, kompetanseheving og kvalitet i produkt og tjenester.

Nettverket er åpent for autoriserte ortopediingeniører, studenter, turnuskandidater og pensjonister.

Bli medlem av NITO Ortopedi (krever innlogging)

Produksjonsstopp, permittering og veien videre

De fleste av NITO Ortopedi sine medlemmer er helt eller delvis permittert. For noen uker siden var det utenkelig at vår bransje skulle oppleve fullstendig produksjonsstopp, men vi håper likevel at alle har det bra. Et lyspunkt for oss ortopediingeniører, er at alle våre kunder kommer tilbake. Det betyr at det blir en travel høst, for brukerne våre er like avhengige av hjelpemidlene sine, selv i disse tider. 

Endringer i arbeidshverdagen

Vi må regne med å leve med strenge smittevernrutiner i lang tid. Selv om samfunnet håper å slå ned viruset raskt med strenge tiltak, viser foreløpige anslag at det vil ta 12-18 måneder med allmenn smitte før vaksine eller flokkimmunitet oppnås. Dere må gjøre gode vurderinger med tanke på hvilke pasienter som faktisk kan eller ikke kan vente med å få sine ortopediske hjelpemidler. Husk at det er stor forskjell på å behandle en pasient med koronasmitte (eller mistenkt), og en pasient som i utgangspunktet er frisk uten symptomer. Likevel vil god håndhygiene aldri bli feil.

Veiledere

Det jobbes med konkrete og bransjespesifikke veiledere, men foreløpig må vi forholde oss til Helsedirektoratets vedtak og Folkehelseinstituttets veiledere om smittevern.  

Gode smittevern- og hygienekurs

Ta vare på dere selv
Hilsen fagutvalget i NITO Ortopedi

Som medlem får du:

  • Delta på kurs og temamøter
  • Motta nyhetsbrev
  • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

Bli med i vår Facebook-gruppe 

Relevante kurs og temamøter innen ortopedi

Søk vårt forsknings- og utdanningsfond

Mulighet for økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger
  • Reisestipend til internasjonale konferanser
Stipendet deles ut to ganger årlig, og kun NITO Ortopedimedlemmer kan søke.

Søknad med begrunnelse/prosjektbeskrivelse sendes til innen 1. mai eller 1. oktober. Retningslinjene for Verés Forsknings- og utviklingsfond

Relevante kurs og temamøter innen ortopedi

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler til diabetesfot

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler, diabetesfot.pdf

Utarbeidet januar-oktober 2017 av NITO ortopedi, arbeidsgruppe diabetesfot.

Anbefalte retningslinjer: Ortosetilpasning til barn og ungdom med ryggmargsbrokk

Ortosetilpasning til barn og ungdom med ryggmargsbrokk.pdf

Vil du bli ortopediingeniør?

En ortopediingeniør tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler til mennesker som har en sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Ortopediingeniørens arbeid er en viktig del av rehabiliteringen.

Hva gjør en ortopediingeniør?

Hvordan bli ortopediingeniør? (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Filmer

Du kan også studere i utlandet – eksempelvis

Vil du bli Ortopediingeniør?

Vi samarbeider med Sveriges Ortopedingenjörers Förening, SOIF

Representanter i råd og utvalg

Fagutvalgsmedlemmer

Ninnis Thorkildsen 2020 – 2022 (Leder)
Linn Reed-Schwanborg 2018- 2020
Jenny Eide 2017 – 2020
Erik Scholten Sjølie 2017 - 2020
Siri Bekk 2019 – 2022
Eva Sandkleiva 2019 - 2020
Ina Solvin 2018 –2021
Maja Sandnes - studentrepresentant 2019 – 2020
Birna Kristinsdottir - 1. vara 2019 – 2020
Jan Olav Lohne SUW-koordinator (Sponsor, utstiller og workshop- koordinator) 2018 -2021

Yrkesetisk råd

Inger Helene Hastum, DOI
Jarle Aga, Ort. Hjelpemidler AS
Jon Terje Myklebust, NTO
Kine Normann, Drevelin
Maria Bohnstedt-Petersen, 1. vara, Drevelin Ortopedi AS

Valgkomité

Heidi Brattsti 2018 – 2021
Johanne Østengen 2019 - 2022

Historie

Ortopediteknikk som profesjon har en lang og interessant historie. Her vil du finne bøker og annet materiell: