Nettverket er åpent for autoriserte ortopediingeniører, studenter, turnuskandidater og pensjonister.

Bli medlem av NITO Ortopedi (krever innlogging)

Som medlem får du:

 • Delta på kurs og temamøter
 • Motta nyhetsbrev
 • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

Et medlemskap (abonnement) i NITO Ortopedi koster 509 kroner per år.

Bli med i vår Facebook-gruppe

NITO Ortopedi og designbyrået Inventas trenger intervjuobjekter

I 2021 ble NITO Ortopedi tildelt 200 000,- for å drive et prosjekt med designdrevet innovasjon sammen med designbyåret Inventas. Prosjektet går ut på å kartlegge brukeropplevelser i faget vårt ved hjelp av ulike metoder. 

Vi trenger følgende som kan la seg intervjue av Inventas:

 • 5 pasienter som i løpet av det siste året har gjennomgått en amputasjon på underekstremitet grunnet sirkulasjonssvikt, og fått tilpasset protese.
 • 5 pasienter som har diabetes og sår på en eller to føtter grunnet diabetesproblematikk, og får tilpasset hjelpemidler for dette.
 • 3 ortopediingeniører som hovedsakelig jobber med proteser til underekstremiteter
 • 3 ortopediingeniører som hovedsakelig jobber med fotproblematikk, gjerne med diabetes som fordypningsfelt.

Ta kontakt på epost  eller telefon 46 97 66 74 hvis du ønsker å ta del i prosjektet.
Alt av taushetsplikt blir ivaretatt.

Informanter søkes til forskningsprosjekt om kartlegging av AFO til barn med cerebral parese

Ortopediingeniører i Norge er en engasjert yrkesgruppe som gjør en stor innsats for barn med behov for ortopediske hjelpemidler. Men man vet for lite om beslutningsprosessen hos den enkelte kollega. 

Tobias Goihl ved Trøndelag Ortopediske Verksted, TOV, i Trondheim har begynt et PhD arbeide. Dette har som mål å kartlegge dagens praksis for ortopediingeniører som lager og tilpasser ankel-fot-ortoser (AFOer) til barn/ungdom (0-18 år) med cerebral parese som har gangfunksjon.

Resultatene av kartleggingen vil formidles på fagkonferansen 2022 og skriftlig i form av artikkelen som inngår i PhD arbeidet. 

Vi håper at kunnskapen som fremkommer fra undersøkelsen, vil kunne bidra til utvikling av faget. 

Se denne video her.
Lenke til undersøkelsen
Kontakt e-post:
Spørreskjema vil være åpen frem til 31.03.2022 

Årets fagkonferanse er et felles arrangement for NOTF og NITO Ortopedi. 
Hold av datoen og les om konferansen.
Fagkonferanse 2022

NITO lønnsstatistikk

NITO sin lønnsstatistikk gir en oversikt over lønnsnivået i Norge. Dette kan komme oss ortopediingeniører til gode ettersom man lett kan se hvordan man ligger an i forhold til lønnsnivået ellers i landet.

NITOs lønnsstatistikk kan være et viktig verktøy i din lønnssamtale. For at denne statistikken skal være et sterkt forhandlingskort er vi avhengig av at du melder inn lønnen din.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer av NITO ortopedi til å rapportere sin lønn.

Registrer din lønn her

Relevante kurs og temamøter innen ortopedi

Søk vårt forsknings- og utdanningsfond

Mulighet for økonomisk støtte til:

 • Faglig videreutdanning
 • Forsøks- og utviklingsprosjekter
 • Forskningsprosjekter
 • Utredninger
 • Reisestipend til internasjonale konferanser
Stipendet deles ut to ganger årlig, og kun NITO Ortopedimedlemmer kan søke.

Søknad med begrunnelse/prosjektbeskrivelse sendes til innen 1. mai eller 1. oktober. Retningslinjene for Verés Forsknings- og utviklingsfond