Nettverket er åpent for autoriserte ortopediingeniører, studenter, turnuskandidater og pensjonister.

Bli medlem av NITO Ortopedi (krever innlogging)

Som medlem får du:

 • Delta på kurs og temamøter
 • Motta nyhetsbrev
 • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

Et medlemskap (abonnement) i NITO Ortopedi koster 521 kroner per år.

Bli med i vår Facebook-gruppe

Fagkonferansen 2022

Årets fagkonferanse er et felles arrangement for NOTF og NITO Ortopedi. 

Valg i faggruppa NITO ortopedi og Yrkesetisk råd

Fredag 11 november er det tid for årsmøte i NITO ortopedi.

I den forbindelse er det plasser i både faggruppa i NITO ortopedi og Yrkesetisk Råd som er på valg.

Yrkesetisk Råd er et utvalg som jobber med yrkesetikk og yrkesetiske problemstillinger, og har bl.a utarbeidet yrkesetiske retningslinjer for ortopediingeniører.

I faggruppa jobber man med å sikre og heve ortopediingeniørens kompetanse, sikre vår posisjon i et tverrfaglig perspektiv, og man jobber politisk med å bl.a svare på høringer.

Det ønskes bred representasjon fra ulike virksomheter, nettopp for å bygge et sterkt kollegialt samarbeid.

Er du usikker på hva vervet vil innebære av oppgaver så kan du ta kontakt med noen du kjenner i faggruppa, valgkomiteen v/ leder Johanne Østengen eller Jan Peter Ehlich, eller leder av faggruppa .

Det å sitte i faggruppa eller Yrkesetisk Råd er en givende oppgave hvor man kan få bidratt til faget på en annen måte enn det daglige kliniske arbeidet. Man får mulighet til å være med å påvirke fagutvikling og kompetanseøkning for ortopediingeniører i Norge, i tillegg til å knytte kollegiale bånd på tvers av virksomheter.

Ønsker du selv å stille til valg eller vet om noen som kunne passet, ta kontakt med  eller  , tlf: 91853248.

Meld deg på og les om konferansen.
Fagkonferanse 2022

Turnusveiledersamling

Turnusveiledersamlingen begynner å ta form og vil i hovedsak bestå av to hovedelementer.

Det vil bli faglig påfyll om veiledning fra Sidsel Tveten fra OsloMet og det vil bli tid for deling og diskusjon rundt egne erfaringer og problemstillinger fra deltakerne. I tillegg vil vi snakke litt om evalueringsskjemaet for turnustjenesten.

Tema for dagen vil være:

 • Hva er veiledning?
 • Arenaer for veiledning
 • Veiledning som strukturert, pedagogisk prosess
 • Ansvarsfordeling
 • Veilederrollen
 • Hvordan veilede studenter?

Det er hyggelig å se at mange allerede har meldt seg på.

Er du allerede påmeldt konferansen, men angrer på at du ikke krysset av for turnusveiledersamlingen, send en mail til   eller

Ninnis Thorkildsen, leder i NITO ortopedi, har blitt intervjuet av Alt om din helse. Her snakker hun om viktigheten av tverrfaglige team.

Les hele artikkelen her.

NITO lønnsstatistikk

NITO sin lønnsstatistikk gir en oversikt over lønnsnivået i Norge. Dette kan komme oss ortopediingeniører til gode ettersom man lett kan se hvordan man ligger an i forhold til lønnsnivået ellers i landet.

NITOs lønnsstatistikk kan være et viktig verktøy i din lønnssamtale. For at denne statistikken skal være et sterkt forhandlingskort er vi avhengig av at du melder inn lønnen din.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer av NITO ortopedi til å rapportere sin lønn.

Registrer din lønn her

Søk vårt forsknings- og utdanningsfond

Mulighet for økonomisk støtte til:

 • Faglig videreutdanning
 • Forsøks- og utviklingsprosjekter
 • Forskningsprosjekter
 • Utredninger
 • Reisestipend til internasjonale konferanser
Stipendet deles ut to ganger årlig, og kun NITO Ortopedimedlemmer kan søke.

Søknad med begrunnelse/prosjektbeskrivelse sendes til innen 1. mai eller 1. oktober. Retningslinjene for Verés Forsknings- og utviklingsfond