Gå til innhold
Fagmiljøer

NITO Ortopedi

NITO Ortopedi er et nettverk for ortopediingeniører. Nettverket arbeider for fagets interesser, kompetanseheving og kvalitet i produkt og tjenester.

Nettverket er åpent for autoriserte ortopediingeniører, studenter, turnuskandidater og pensjonister.

Bli medlem av NITO Ortopedi (krever innlogging)

Som medlem får du:

 • Delta på kurs og temamøter
 • Motta nyhetsbrev
 • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

Bli med i vår gruppe på Facebook 

Relevante kurs og temamøter innen ortopedi

Informasjon fra fagutvalget

 • I 2017 arrangeres temamøter for fagområdene: ortoser, proteser og fottøy.
 • Det er etablert et arbeidsutvalg som skal utarbeide: "Anbefalte retningslinjer for ortoser til barn med ryggmargsbrokk."  Retningslinjene må implementeres.
 • Våren 2017 planlegges et seminar for ortopediingeniørar som arbeider med barn med MMC. 

arbeidsgruppe for kostbare komponenter til beinprotesebrukere:

 • Gruppa vil utvikle et hjelpeskjema med veileder som skal benyttes ved søknad om kostbare komponenter til proteser. 
 • Ønsker å kunne gi en felles plattform å gi relevant informasjon på, og lettere for saksbehandler å forholde seg til informasjonen.
  Når dette er på plass skal vi be oss inn til departementet igjen for å presentere punktene ovenfor.
 • Dette er allerede kommunisert NAV direktoratet at de bør vurdere å legge inn et avsnitt i Rundskrivet om at også hensyn til samfunnsøkonomi og livskvalitet bør telle med i forhold til kostbare komponenter. Direktoretet holder på å avstemme dette med sine juridiske rådgivere.

Søk vårt forsknings- og utdanningsfond

Mulighet for økonomisk støtte til:

 • Faglig videreutdanning
 • Forsøks- og utviklingsprosjekter
 • Forskningsprosjekter
 • Utredninger
 • Reisestipend til internasjonale konferanser
Stipendet deles ut to ganger årlig, og kun NITO Ortopedimedlemmer kan søke.

Søknad med begrunnelse/prosjektbeskrivelse sendes til innen 1. mai eller 1. oktober. Retningslinjene for Verés Forsknings- og utviklingsfond

Vil du bli ortopediingeniør?

En ortopediingeniør tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler til mennesker som har en sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Ortopediingeniørens arbeid er en viktig del av rehabiliteringen.

Hva gjør en ortopediingeniør?

Hvordan bli ortopediingeniør? (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Filmer

Du kan også studere i utlandet – eksempelvis

Vil du bli Ortopediingeniør?

Vi samarbeider med Sveriges Ortopedingenjörers Förening, SOIF

NITO Ortopedi fagnettverk illustrasjon

Representanter i råd og utvalg

Fagutvalgsmedlemmer

Siv Elizabeth Ulstein, leder, TOV Ålesund
Linn Bolstad Scwhanborg, nestleder, Sophies Minde Ortopedi
Mette Marie Eugèn, Blatchford Kristiansand
Jørund Fjærbu, Blatchford Kristiansand
Jan Olav Lohne, Ortopediteknikk Tønsberg
Karen Margrethe Alkanger, Sophies Minde Ortopedi
Ina Solvin, student
Birna Kristinsdottir, suppleant/vara, TOV Trondheim

Yrkesetisk råd

Inger Helene Hastum, DOI
Griet Van Veldhoven, HiOA
Jarle Aga, Ort. Hjelpemidler 
Jon Terje Myklebust , vara, NTO
Tormod Luell, vara,OCH

Valgkomité

Heidi Brattsti, Moss Ortopedisk Klinikk
Siri Bekk, Sophies Minde Ortopedi