Gå til innhold
Arbeidsbenk med beinprotese i et ortopediverksted
Fagmiljøer

NITO Ortopedi

NITO Ortopedi er et nettverk for ortopediingeniører. Nettverket arbeider for fagets interesser, kompetanseheving og kvalitet i produkt og tjenester.

Nettverket er åpent for autoriserte ortopediingeniører, studenter, turnuskandidater og pensjonister.

Bli medlem av NITO Ortopedi (krever innlogging)

Som medlem får du:

  • Delta på kurs og temamøter
  • Motta nyhetsbrev
  • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

Bli med i vår Facebook-gruppe

Yrkesetisk måned

NITO lønnsstatistikk

NITO sin lønnsstatistikk gir en oversikt over lønnsnivået i Norge. Dette kan komme oss ortopediingeniører til gode ettersom man lett kan se hvordan man ligger an i forhold til lønnsnivået ellers i landet.

NITOs lønnsstatistikk kan være et viktig verktøy i din lønnssamtale. For at denne statistikken skal være et sterkt forhandlingskort er vi avhengig av at du melder inn lønnen din.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer av NITO ortopedi til å rapportere sin lønn.

Registrer din lønn her

Søk vårt forsknings- og utdanningsfond

Mulighet for økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger
  • Reisestipend til internasjonale konferanser
Stipendet deles ut to ganger årlig, og kun NITO Ortopedimedlemmer kan søke.

Søknad med begrunnelse/prosjektbeskrivelse sendes til innen 1. mai eller 1. oktober. Retningslinjene for Verés Forsknings- og utviklingsfond

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler til diabetesfot

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler, diabetesfot.pdf

Utarbeidet januar-oktober 2017 av NITO ortopedi, arbeidsgruppe diabetesfot.

Anbefalte retningslinjer: Ortosetilpasning til barn og ungdom med ryggmargsbrokk

Ortosetilpasning til barn og ungdom med ryggmargsbrokk.pdf

Vil du bli ortopediingeniør?

En ortopediingeniør tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler til mennesker som har en sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Ortopediingeniørens arbeid er en viktig del av rehabiliteringen.

Hva gjør en ortopediingeniør?

Hvordan bli ortopediingeniør? (OsloMet)

Filmer

Du kan også studere i utlandet – eksempelvis

Vil du bli Ortopediingeniør?

Vi samarbeider med Sveriges Ortopedingenjörers Förening, SOIF

Representanter i råd og utvalg

Fagutvalgsmedlemmer

2020-2022 (leder)
2020-2022
2020-2022
2020-2022
2019-2022
2020-2022 (vara)
2018-2021
- studentrepresentant 2020-21
- SUW-koordinator 2018-2021

Yrkesetisk råd

Inger Helene Hastum
Jarle Aga
Jon Terje Myklebust
Kine Normann
Maria Bohnstedt-Petersen (vara)

Valgkomite

Heidi Brattsti 2018-2021
Johanne Østengen 2019-2022

Historie

Ortopediteknikk som profesjon har en lang og interessant historie. Her vil du finne bøker og annet materiell: