Gå til innhold
Arbeidsbenk med beinprotese i et ortopediverksted
Fagmiljøer

NITO Ortopedi

NITO Ortopedi er et nettverk for ortopediingeniører. Nettverket arbeider for fagets interesser, kompetanseheving og kvalitet i produkt og tjenester.

Nettverket er åpent for autoriserte ortopediingeniører, studenter, turnuskandidater og pensjonister.

Bli medlem av NITO Ortopedi (krever innlogging)

Som medlem får du:

  • Delta på kurs og temamøter
  • Motta nyhetsbrev
  • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

Bli med i vår Facebook-GRUPPE 

Ninnis Thorkildsen blir ny fagutvalgsleder.

Ninnis_Thorkildsen.jpgNinnis Thorkildsen fra Drevelin Ortopedi AS frikjøpes med 10% for å lede fagutvalget til NITO Ortopedi.

I 2017 vedtok årsmøtet til NITO ortopedi  å øke kontingenten med 10 %, samt å bruke av Verès forskning- og utviklingsfond for å dekke opp en 10 % stilling som leder for fagutvalget. Frikjøpet gjelder en prøveperiode på 2 år. Ordningen evalueres ved utløpet av prøveperioden.

Økningen på kontingent i 2020 vil bli kr 492.

Ninnis tiltrer rollen som fagutvalgsleder 7. februar 2020. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Søk vårt forsknings- og utdanningsfond

Mulighet for økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger
  • Reisestipend til internasjonale konferanser
Stipendet deles ut to ganger årlig, og kun NITO Ortopedimedlemmer kan søke.

Søknad med begrunnelse/prosjektbeskrivelse sendes til innen 1. mai eller 1. oktober. Retningslinjene for Verés Forsknings- og utviklingsfond

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler til diabetesfot

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler, diabetesfot.pdf

Utarbeidet januar-oktober 2017 av NITO ortopedi, arbeidsgruppe diabetesfot.

Vil du bli ortopediingeniør?

En ortopediingeniør tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler til mennesker som har en sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Ortopediingeniørens arbeid er en viktig del av rehabiliteringen.

Hva gjør en ortopediingeniør?

Hvordan bli ortopediingeniør? (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Filmer

Du kan også studere i utlandet – eksempelvis

Vil du bli Ortopediingeniør?

Vi samarbeider med Sveriges Ortopedingenjörers Förening, SOIF

Representanter i råd og utvalg

Fagutvalgsmedlemmer

Linn Bolstad Scwhanborg, Sophies Minde Ortopedi
Jan Olav Lohne, Ortopediteknikk Tønsberg
Jenny Eide, Ortopediteknikk Tønsberg
Erik Scholten Sjølie, Østo Ortopedisenter
Ina Solvin, student
Hilde Sand Dagfinnrud, Teknomed AS
Maja Sandnes, student
Birna Kristinsdottir, 1. suppleant/vara, TOV Trondheim
Siri Bekk, 2. suppleant/vara, Sophies Minde Ortopedi

Yrkesetisk råd

Inger Helene Hastum, DOI
Jarle Aga, Ort. Hjelpemidler AS
Jon Terje Myklebust, NTO
Maria Bohnstedt-Pedersen, 1. vara, Drevelin Ortopedi AS

Valgkomité

Katrine Jansen, Drevelin
Siri Bekk, Sophies Minde Ortopedi
Heidi Brattsti, Moss Ortopedisk Klinikk

Historie

Ortopediteknikk som profesjon har en lang og interessant historie. Her vil du finne bøker og annet materiell: