Gå til innhold
Arbeidsbenk med beinprotese i et ortopediverksted
Fagmiljøer

NITO Ortopedi

NITO Ortopedi er et nettverk for ortopediingeniører. Nettverket arbeider for fagets interesser, kompetanseheving og kvalitet i produkt og tjenester.

Nettverket er åpent for autoriserte ortopediingeniører, studenter, turnuskandidater og pensjonister.

Bli medlem av NITO Ortopedi (krever innlogging)

Som medlem får du:

  • Delta på kurs og temamøter
  • Motta nyhetsbrev
  • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

Bli med i vår Facebook-GRUPPE 

Relevante kurs og temamøter innen ortopedi

Søk vårt forsknings- og utdanningsfond

Mulighet for økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger
  • Reisestipend til internasjonale konferanser
Stipendet deles ut to ganger årlig, og kun NITO Ortopedimedlemmer kan søke.

Søknad med begrunnelse/prosjektbeskrivelse sendes til innen 1. mai eller 1. oktober. Retningslinjene for Verés Forsknings- og utviklingsfond

Relevante kurs og temamøter innen ortopedi

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler til diabetesfot

Retningslinjer for ortopediske hjelpemidler, diabetesfot.pdf

Utarbeidet januar-oktober 2017 av NITO ortopedi, arbeidsgruppe diabetesfot.

Vil du bli ortopediingeniør?

En ortopediingeniør tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler til mennesker som har en sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Ortopediingeniørens arbeid er en viktig del av rehabiliteringen.

Hva gjør en ortopediingeniør?

Hvordan bli ortopediingeniør? (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Filmer

Du kan også studere i utlandet – eksempelvis

Vil du bli Ortopediingeniør?

Vi samarbeider med Sveriges Ortopedingenjörers Förening, SOIF

Representanter i råd og utvalg

Fagutvalgsmedlemmer

Linn Bolstad Scwhanborg, Sophies Minde Ortopedi
Jan Olav Lohne, Ortopediteknikk Tønsberg
Jenny Eide, Ortopediteknikk Tønsberg
Erik Scholten Sjølie, Østo Ortopedisenter
Ina Solvin, student
Hilde Sand Dagfinnrud, Teknomed AS
Maja Sandnes, student
Birna Kristinsdottir, 1. suppleant/vara, TOV Trondheim
Siri Bekk, 2. suppleant/vara, Sophies Minde Ortopedi

Yrkesetisk råd

Inger Helene Hastum, DOI
Jarle Aga, Ort. Hjelpemidler AS
Jon Terje Myklebust, NTO
Maria Bohnstedt-Pedersen, 1. vara, Drevelin Ortopedi AS

Valgkomité

Katrine Jansen, Drevelin
Siri Bekk, Sophies Minde Ortopedi
Heidi Brattsti, Moss Ortopedisk Klinikk

Historie

Ortopediteknikk som profesjon har en lang og interessant historie. Her vil du finne bøker og annet materiell: