Gjennom pandemien har studentene vært hardt rammet av en digital studiehverdag, ensomhet og et magert sosialt tilbud. Mange oppgir dårlig psykisk helse som en følge av situasjonen.

Silje liste.jpg

- Studentfrivilligheten er kjernen i studentenes sosiale tilbud og mye av det som gjør studietiden til noe spesielt og viktig i manges liv. Nå ser vi med bekymring at mange av disse organisasjonene sliter, og vi er ikke overbevist om at tilbudet vil komme tilbake av seg selv, sier Silje Skyttern (bildet).

- Dagens studenter kan få en mye dårligere studietid enn studentene før pandemien. Hvis regjeringen ikke tar nasjonale grep for å styrke studentfrivilligheten, kan studiemiljøet bli skadelidende på lang sikt.

Dårlig studentøkonomi

Mange studenter har fått dårlig økonomi som følge av pandemien, gjennom permitteringer og mindre tilgang på sommerjobber. Krisepakkene for studenter har vært smale og ikke dekket inntektstap i særlig grad.

- Kun 25 prosent av medlemmene våre oppgir å ha fått relevant sommerjobb i 2021 mot 43 prosent i 2020. Dette gjør at mange studenter vil ha en vanskelig økonomisk situasjon i tiden framover. Det er lite som tyder på at deltidsarbeidsmarkedet for studenter blir enklere til høsten, sier Skyttern.

- Regjeringen burde gitt en raus engangsøkning av studielånet, inkludert stipendet, for å styrke studentøkonomien. På lengre sikt er det viktig å styrke studentenes tilgang til samfunnets sikkerhetsnett gjennom blant annet dagpengeordningen og pensjonspoeng, sier studentlederen.