NITO har fått svar fra alle partiene på en rekke spørsmål som er relevante for ingeniører og teknologer.

Stortingsvalget 2021: Dette svarer partiene på NITOs 15 spørsmål

Markussen oppfordrer medlemmene til å ta en titt på svarene, og dermed får mer innsikt i hva de ulike partiene mener.

- Jeg oppfordrer også alle til å benytte stemmeretten. Da er du med og bestemmer hvilken retning samfunnet skal ta de neste fire årene.

Utsnitt Trond 2.jpg- Som organisasjon for ingeniører og teknologer er både utdanning og etter- og videreutdanning viktige saksfelt. Det er derfor gledelig å se at partiene ganske samlet ønsker å øke kapasiteten for både IKT- og bioingeniørutdanningene. Dette er kompetanse samfunnet vil trenge mer av i framtida, sier Markussen (bildet).

Kompetanse for framtida 

Han peker også på at behovet for etter- og videreutdanning på universitets- og høgskolenivå vil være viktig for mange medlemmer framover.

- Vi har tidligere opplevd at mange utdanningsinstitusjoner ikke har hatt midler til å finansiere denne typen tilbud tilpasset arbeidslivets behov. Vi er derfor glade for at alle partier sier at de vil styrke universitetene og høgskolenes kapasitet til å tilby dette. 

- Nå er vår jobb å bidra til at dette faktisk skjer og at medlemmenes behov blir ivaretatt, legger han til. 

NITO jobber jevnt og trutt med politisk påvirkning innenfor en rekke områder som er viktige for ingeniører og teknologer. Rettigheter i arbeidslivet, kompetanse og næringspolitikk er blant de viktige sakene.

- Vi har kontakt med politikere gjennom hele året, men valgkampen gir en ekstra anledning til å belyse viktige saker.