Innlegg av Trond Markussen, president i NITO

Trond foran vegg.JPGDet må bli slutt på at virksomheter som behandler sine ansatte godt, taper mot kyniske konkurrenter som ikke ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og som mangler anstendige arbeidsforhold. Forbrukerne må få god informasjon, så de kan gjøre opplyste valg av varer og tjenester.

Tariffavtaler viktig for et anstendig arbeidsliv

NITO mener at bedrifter bør bli pålagt å opplyse hvilke tariffavtaler de har i virksomheten, og at deres varer og tjenester får tydelig merking med dette overfor kundene. Tariffavtaler er et sentralt element i partssamarbeidet. En tariffavtale gir forutsigbarhet for medvirkning, lønn og arbeidsforhold. Den er uttrykk for et anstendig arbeidsliv.

Stortinget har vedtatt åpenhetsloven, som trer i kraft første juli neste år. NITO-kongressen mener loven er et viktig steg i retning av et mer ryddig, transparent og organisert arbeidsliv. Storsamfunnet må få kjennskap til informasjonen og kunne påpeke brudd. Denne loven er ment å oppnå dette.

NITO er likevel bekymret for at loven ikke går langt nok. Loven er basert på OECDs og FNs retningslinjer for næringsliv, som er vage og gir bedriftene mye frihet i oppfølgingen. Hvor langt ned i leverandørkjeden skal de gå i sine aktsomhetsvurderinger? Hvor mye må de gjøre for å etterleve loven? Dette er uklart.

Norge kan gå foran

Om Norge går foran kan det gjøre det mulig for andre land følge etter. Store multinasjonale konsern kan plassere produksjon og profitt der de sparer lønn og skatt. Men de er avhengig av å få solgt varer og tjenester i kapitalsterke markeder.

Hvis alle disse importmarkedene blir enige om at fordelene med frihandel forutsetter et minimum av anstendig arbeidsliv, bærekraft og vern tar vi et viktig skritt vekk fra den globale allmenningens tragedie.

Fagforeninger verden over bør etablere en standard for tariffavtaler med grunnleggende kriterier for anstendig arbeidsliv, som at ansatte har medvirkning på arbeidsplass, en lønn å leve av, og trygge arbeidsforhold. Med en slik standard i bunn bør fagforeninger la et sertifiseringsbyrå sertifisere virksomheter som oppfyller en slik standard-. Godkjenning i alle ledd av verdikjeden gir rett til å benytte et merke på bedriftens varer og tjenester.

Kvalitetsstempel

Merking og opplysning om tariffavtale, som garanti for anstendige lønns- og arbeidsvilkår, kan gi store deler av norsk næringsliv et kvalitetsstempel både her hjemme og internasjonalt. Norske virksomheter oppfyller stort sett krav om tariffavtaler og et anstendig arbeidsliv. Det finnes allerede merker som ivaretar dyrevern, miljø og fiske. Hvorfor ikke dokumentere at også menneskene er behandlet anstendig?

Innlegget er opprinnelig trykket i Dagsavisen 24. januar 2022.

Les NITOs høringsvar.