Hvordan hadde det vært å jobbe sju dager i uken, null ferie, ikke kunne være syk med lønn og ingen pensjonsordning å se fram til?

Hvordan hadde livet vært om du hadde blitt skadet på jobben og det ikke fantes yrkesskadeforsikring?

Og hva med å få barn uten fødsels- og foreldrepermisjon?

Mange tar goder for gitt uten å tenke på at noen har jobbet de fram. Livet hadde vært annerledes uten fagforeningene. Dine arbeidsvilkår skal fortsatt sikres.

Ekstra sikkerhet i usikre tider

I disse tider vil fagorganisasjonen være god å ha som en støtte i det man går gjennom. Som NITO-medlem har du flere jurister som står klare til å svare på spørsmål du har. 

Bli medlem

Fortsatt i tvil om du bør organisere deg? Les videre:

Sikrer dine rettigheter og sørger for goder – bli fagorganisert

Dette er vel viktig for deg?

 • Utdanning for alle
 • Rett til arbeidskontrakt
 • Begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse
 • Pensjonsordning
 • Arbeidstid, kjernetid, fleksitid, overtidsbetaling, avspasering og lønn når du er syk 
 • Lunsjpause, betalt lunsj, lunsjsubsidiering, overtidsmat, kost, losji og diett 
 • Ferie og feriepenger
 • Yrkesskadeforsikring, reiseforsikring og andre forsikringsordninger
 • Likestilling
 • Fødsels- og foreldrepermisjon for både mor og far
 • Medbestemmelsesrett for endringer av din jobbhverdag
 • HMS-regler gir sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Gratis mobil, avis, bredbånd, heve- og senkebord og mange andre goder...

Hva er en fagforening?

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innen samme yrkesgruppe. Fremste oppgaver: Kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. (Fra Wikipedia)

Arbeidsgivere kan ikke bestemme alt selv, som ansatt har du medbestemmelsesrett. Det skal være dialog og forhandlinger mellom ledelse og ansatte.

Utviklingen av norsk arbeidsliv er også ivaretatt gjennom trepartssamarbeidet: Myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere (også kalt den norske modellen). 

Det har vært en del oppmerksomhet rundt hvordan verdiskapingen i bedriftene fordeles. Etter en periode hvor arbeidstakerne har klart å ta ut «sin del» av verdiskapingen, viser det seg ofte at andelen som eierne tar ut øker. Det er derfor viktig at fagforeningene står på for å kreve «vår del». Det har NITO gjort gjennom alle år i bedriftene, og det skal vi kjempe for framover.

Jo flere vi er, jo sterkere er vi. Ikke vær en gratispassasjer, bli heller med og styrk laget. Få et større nettverk og bli med på å utvikle godene.

NITO ivaretar interessene til teknologer og ingeniører og er landets største fagorganisasjon for denne gruppen. Vi bidrar til å sikre dine rettigheter og fremme ingeniørenes og teknologenes stemme i samfunnsdebatten.

Tidene forandres. Du må ikke nødvendigvis tenke på oss som en fagforening. Tenk på oss som en partner som gir service og trygghet gjennom hele livet.

Din neste jobb finnes kanskje ikke i dag, er det du som skaper den? NITO er opptatt av den digitale transformasjonen. Vi skal ha et godt tilbud også til morgendagens ingeniører, teknologer eller hva du vil bli kalt i framtida. - Da er det godt å ha fagforeningen i ryggen.

Bli medlem

Hva skjer om jeg ikke fagorganiserer meg?

Om du ikke fagorganiserer deg har du ikke samme tilgang på nettverk og fageksperter som de som er organisert.

Og hva skjer om organiseringsgraden vi har i Norge i dag går ned? Rettigheter som er opparbeidet over tid vil stå på spill. Maktbalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere blir svekket.

Høy organiseringsgrad styrker arbeidernes rettigheter. Når myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere jobber sammen, bidrar det til å styrke verdiskapingen og velferden i Norge.

Sterke framtidsrettede fagorganisasjoner er godt for Norge.

Er NITO en del av LO? Nei, NITO er ikke et fagforbund i LO. Som teknolog eller ingeniør, på bachelor-, masternivå eller høyere, er det NITO som er fagorganisasjonen for deg. 

Bli medlem

Hvorfor velge NITO – hvorfor melde seg inn i NITO

Hvilken fagforening skal jeg velge? NITO vs Tekna, Akademikerne, Samfunnsviterne, Delta, EL og IT Forbundet, Econa, Forskerforbundet... Det er mange organisasjoner i Norge.

Vær oppmerksom på at det er én organisasjon kun for ingeniører og teknologer: NITO - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad.

Velg NITO:

mennesker ståbord listefoto Tom Haga.jpg

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre medlemsfordelene og utvide tilbudet. Vårt mål er at de skal være markedets beste.

Alle NITOs medlemsfordeler

Flere har skjønt at det er mye å spare på vårt bank- og forsikringstilbud. En gjennomgang av økonomien kan være lønnsomt. Skal du inn på boligmarkedet bør du sjekke betingelsene vi tilbyr. Har du hatt lån en stund, kan du vurdere refinansiering og kanskje få lavere boliglånsrente.

Rabatt på forsikring

Betaler du for mye for forsikringene? Med jevne mellomrom bør du sjekke muligheten for rimeligere og bedre forsikringer. Tilbudene gjennom NITO skal være blant de beste på markedet. Sjekk vårt tilbud om bl.a. innboforsikring, ulykkesforsikring, personforsikring. Du får gode NITO-rabatter!

I en tid med omstilling er det lurt å benytte våre tilbud om kompetanseheving og etterutdanning. Medlemmer har mulighet for støtte til utdanning.

Bli medlem

- En ekstra trygghet å være organisert. Hør innslag og debatt på NRK Her og nå

Noe som er uklart? Kontakt oss gjerne